ts_20150511_126_znbeeldbank (1)-4639fb7f-cd5c-452b-ae83-6a495eb0cd50.jpg
Langdurige zorg 05-11-2020

ZN: betere richtlijnen nodig voor indicatie en vergoeding intensieve kindzorg

Ieder kind met complexe (lichamelijke) beperkingen is uniek en heeft passende zorg nodig. Via de zorgverzekering kunnen veel gezinnen medische zorg voor hun kind in de eigen thuisomgeving organiseren. Dat is maatwerk, maar de uitgangspunten voor de vergoeding van die zorg moeten daarbij natuurlijk voor iedereen gelijk zijn. De richtlijnen zijn nu echter nog onvoldoende duidelijk om in alle situaties te komen tot de juiste indicatie en vergoeding van deze kindzorg. Zorgverzekeraars vragen daarom in een brief aan de Tweede Kamer, die 5 november spreekt over dit onderwerp, aandacht voor de stappen die nodig zijn om de situatie te verbeteren. 

De indicatiestelling en vergoeding van kindzorg verloopt in veel gevallen in goed overleg tussen ouders, de indicerend verpleegkundige en de zorgverzekeraar. Helaas verloopt dit proces niet altijd soepel omdat de beroepsnormen van verpleegkundigen niet voor alle situaties duidelijk genoeg zijn. Daarbij komt dat de uitkomst van de (her)indicatie veel impact kan hebben op het gezin. Zorgverzekeraars realiseren zich heel goed dat het gaat om gezinnen die zwaar belast zijn. Zij vinden dan ook dat elk probleem met een indicatie er één teveel is. Zorgverzekeraars hebben daarom vaste contactpersonen aangesteld voor gezinnen met vragen en Zorgverzekeraars Nederland heeft het contact met belangenverenigingen Per Saldo en BVIKZ verder geïntensiveerd. 

Verduidelijking nodig
Zorgverzekeraars willen dat ouders bij de indicatie van intensieve zorg voor hun kind weten waar zij aan toe zijn. Het is daarvoor van belang dat alle verpleegkundigen op dezelfde wijze werken. ZN en zorgverzekeraars spreken hierover regelmatig met de beroepsvereniging V&VN, het Zorginstituut en het ministerie van VWS. ZN pleit daarbij voor verduidelijking van de richtlijnen (in de handreiking van V&VN) en van de begrippen voor het stellen van een indicatie (van het Zorginstituut). Ook willen zorgverzekeraars dat de het Zorginstituut en het ministerie van VWS bepalen waar de grens ligt van verzekerde zorg in situaties waarbij permanent toezicht nodig is om het welzijn van het kind te waarborgen.

Ondersteuning voor gezinnen
Wanneer het indicatieproces eenduidiger wordt gemaakt, kan dat (tijdelijk) leiden tot (extra) aanpassingen van een indicatie. Zorgverzekeraars vinden het erg belangrijk dat gezinnen die daarmee te maken krijgen extra ondersteuning krijgen. ZN en zorgverzekeraars willen met de betrokken partijen graag verkennen welke mogelijkheden er zijn om de verwachtingen beter te laten aansluiten bij de uitkomst van het indicatieproces. Zij bespreken daarbij ook hoe gezinnen extra ruimte kunnen krijgen om zich beter voor te bereiden op een eventuele aanpassing van een indicatie.