laptop werken-47a13171-7d29-4f8c-9553-045aab9eecfa.jpg
Zorgverzekering 10-11-2020

Zorgverzekeraars onderdeel van brede samenwerking om ernstige schulden te voorkomen

ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg is vandaag namens de zorgverzekeraars een van de ondertekenaars van het landelijke Convenant Vroegsignalering schulden. Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en bewindvoering, ontwikkelde daarom een convenant. De NVVK deed dit samen met energieleveranciers en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars, mede ondersteund door de VNG. ZN is verheugd om op deze manier structureel te kunnen samenwerken met deze partners.

Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen deze partijen. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Die nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken. Het nieuwe landelijke convenant zorgt ervoor dat een gemeente in één keer alle benodigde afspraken kan maken met deze vier ‘vaste lasten-partners’ (woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterleveranciers). Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen. De overeenkomst speelt in op de wettelijke verplichting die in januari 2021 ingaat voor gemeenten om persoonlijk contact te zoeken met mensen met schulden.

Het convenant is een goede aanvulling op wat zorgverzekeraars al langere tijd doen. Zorgverzekeraars komen steeds eerder met mensen in contact die een betalingsachterstand op hun zorgpremie hebben. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars flink geïnvesteerd in de samenwerking met gemeenten. Hierdoor kan iemand met een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar sneller zijn of haar schulden oplossen.