Logo-Slimme-Zorg-Estafette-CMYK-300dpi-582b705a-9b08-409d-b7e3-6419ebab72c5.png
Zorgverzekering 12-11-2020

Slimme Zorg Estafette laat zorginnovatie een maand lang in de praktijk zien

Tijdens de Slimme Zorg Estafette kunnen deelnemers, zoals bijvoorbeeld zorgaanbieders, begin volgend jaar de mogelijkheden van slimme zorg en innovatie laten zien of ervaren. Niet alleen aan patiënten en omwonenden, maar ook aan collega’s en andere (zorg)professionals. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg en deze voorbeelden in de praktijk toepassen. Sinds deze week is een website online waar alle informatie te vinden is en waar deelnemers activiteiten kunnen aanmelden.

De estafette wordt gehouden in alle regio’s van Nederland van 1 tot en met 26 februari 2021. Iedere week staat slimme zorg centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. Zo kunnen organisaties in verschillende regio’s van elkaar leren. En kan iedereen ervaring opdoen met slimme zorg en innovatie voor gezondheidszorg en welzijn. De Slimme Zorg Estafette is de opvolger van de e-healthweek, die hiermee na vier jaar een nieuwe naam en invulling krijgt.

Vernieuwing van de zorg
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is hoofdpartner van het jaarlijks terugkerende ICT&Health-congres over de toekomst van de zorg, slimme innovaties en samenwerkingen. "Om te waarborgen dat ook in de toekomst goede zorg overal in ons land voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moeten we het nodige veranderen in de manier waarop de zorg wordt aangeboden", is te lezen in Blijvend verzekerd van goede zorg, de gezamenlijke inzet van de zorgverzekeraars richting verkiezingen en het regeerakkoord van een nieuw kabinet. Samen met zorgverleners zetten zorgverzekeraars daarom in op de noodzakelijke transitie van de zorg. Voor zorgverzekeraars is dit ook een belangrijk aandachtspunt bij de herstart van zorg na het afschalen tijdens de coronacrisis. Technologische vernieuwingen in de zorg geven daarbij ruimte voor meer maatwerk zodat zorg bij de behoefte van verzekerden aansluit. Digitalisering zal leiden tot minder tijd‐ en plaatsgebonden zorg.