MSZ arts en patient-3b8d5b31-348d-4625-8089-be0f9c390c09.jpg
16-11-2020

Krachtenbundeling ONVZ en Tergooi bij aanbieden sneltesten in regio Gooi en Vechtstreek

Zorgverzekeraar ONVZ en ziekenhuis Tergooi zijn in de regio Gooi en Vechtstreek tot de afspraak gekomen om te onderzoeken of het inzetten van sneltesten voor het zorgpersoneel leidt tot een snellere doorloop van het gehele testproces. Dit moet leiden tot minder uitval van zorgprofessionals. Met het aanbieden van deze sneltesten voor het zorgpersoneel van Tergooi wil ONVZ bijdragen aan de continuïteit van zorg en de veiligheid van het personeel en patiënten in de regio.

Met de inzet van de sneltesten kan goed onderzocht worden of met een slimme logistiek en bewaking van de kwaliteit, een snellere testuitslag mogelijk is. Doel is om voor zorgpersoneel het verschil te kunnen maken tussen het kunnen starten van een werkdag of het moeten missen van een aantal diensten in afwachting van de testuitslag van de gebruikelijke PCR-test.

Tergooi onderzoekt verder of het mogelijk is om binnen de regio Gooi & Vechtstreek de sneltesten ook in te regelen zijn voor huisartsen, ambulancepersoneel en andere beroepsgroepen die de klok rond werken. Juist voor deze groep is het belangrijk om snel en betrouwbaar duidelijkheid te hebben over een eventuele besmetting. Daarnaast volgen de partijen de ontwikkelingen rondom de door het ministerie van VWS aangekondigde regeling ten aanzien van het aanschaffen van sneltesten voor zorg, onderwijs en politie. 

Bronnen: ONVZ