Ouderen%20koffiedrinken.jpg
Langdurige zorg 26-11-2020

Zorgkantoren: geef duidelijkheid over financiële ruimte langdurige zorg

Zorgkantoren willen van het kabinet duidelijkheid over het budget voor de langdurige zorg tot en met 2025; het macrokader Wet langdurige zorg. Dit schrijft  Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgkantoren, in een brief aan de Tweede Kamer voor het debat over de Verpleeghuiszorg op 26 november. Zorgkantoren én zorgaanbieders krijgen hierdoor zekerheid over het financieel kader waarbinnen zij kunnen werken en investeren in bijvoorbeeld technologische innovatie en ‘goed werkgeverschap’ zoals het opleiden van personeel.

ZN roept het kabinet op zich uit te spreken over welke kosten voor de langdurige zorg de komende jaren maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De opgave om de langdurige zorg toegankelijk te houden is groot. Onderzoek laat zien dat er in 2040 tussen de 75.000 en 120.000 extra plaatsen in de verpleeghuiszorg nodig zijn ten opzichte van 2018. Deze toename vraagt niet alleen om investeringen in technologie maar ook in het bouwen van verpleeghuisplaatsen. Hiervoor pleitten de zorgkantoren al eerder richting de Tweede Kamer.  

Maatschappelijke discussie
De zorgkantoren vinden het van groot belang dat er ook een maatschappelijke discussie plaatsvindt over wat we mogen verwachten van de zorg, de gemeenten, de woonsector én van mensen zelf. Zorgkantoren bepleiten daarom dat het kabinet sterker inzet op advance life planning; het vroegtijdig nadenken over zaken als ‘hoe kan ik toekomstbestendig blijven wonen?’ en ‘wat kan ik verwachten van mijn sociale netwerk als ik hulp nodig heb?’.