Ouderenzorg Meute-bca51ff3-247a-485a-b9af-08f7f1648e14.jpg
Langdurige zorg 02-12-2020

NZa: Druk op langdurige zorg neemt toe, maar meeste mensen krijgen tijdig zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat de druk op de langdurige zorg toeneemt. Zij voorziet voor de nabije toekomst grote uitdagingen in het verzekeren dat mensen op tijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat blijkt uit het rapport ‘Zorgplicht zorgkantoren – beeld 2019 en uitdagingen’ van de NZa. Zorgkantoren herkennen deze problemen, zeker voor bepaalde doelgroepen en in bepaalde regio’s, en werken onder andere met hun aanpak van wachtlijsten aan een oplossing.

In de toekomst wordt het door de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt steeds lastiger om iedereen die langdurige zorg nodig heeft, die ook te bieden. De NZa ziet dat het zorgkantoren nu nog goed lukt om vrijwel alle mensen in hun regio op tijd de zorg te bieden die zij nodig hebben. Zorgkantoren voldoen daarmee aan hun wettelijke taak. De NZa constateert wel dat het soms even kan duren voordat cliënten op de juiste plek of op de plek van hun voorkeur terecht kunnen. Dan is eerst overbruggingszorg nodig, bijvoorbeeld door verpleegkundigen die thuis komen, met hulp van mantelzorgers uit het eigen netwerk. 

Zorg toegankelijk houden
Zorgkantoren ontplooien verschillende initiatieven voor het beter samenbrengen van vraag en aanbod in de regio om daarmee de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden. Zo hebben zorgkantoren samen met Zorginstituut Nederland de registratie van wachtlijsten aangepast om zo de zorgbemiddeling te verbeteren. Ook maken zorgkantoren plannen voor het invullen van toekomstige benodigde capaciteit in de verschillende regio’s. Onlangs riepen de zorgkantoren al in een brief aan de Tweede Kamer op tot het realiseren van minimaal 25.000 extra verpleeghuisplaatsen voor 2025. Daarnaast stimuleren zorgkantoren met hun inkoopbeleid de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Zorgkantoren willen graag samen met alle betrokken partijen in gesprek (blijven) over de toekomst van de ouderenzorg. 

Bronnen: NZa