ts%2020150304%20244%20znbeeldbank.jpg
Langdurige zorg 10-12-2020

Overgangsregeling voor overgang ggz-cliënten naar Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in de toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ. Ook bij het regelen van zorg door de zorgkantoren kan vertraging ontstaan. Zorgkantoren spannen zich in om, samen met alle andere betrokken partijen, deze overgang voor cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. VWS, Zorgverzekeraars Nederland (namens de zorgkantoren), VNG en CIZ hebben een overgangswerkwijze opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren.

Er zijn overgangsafspraken gemaakt voor cliënten die hun zorg in natura of met een pgb ontvangen. Cliënten houden hun zorg via gemeente en/of zorgverzekeraar tot het CIZ de Wlz-indicatie heeft gesteld. Ook na de indicatiestelling blijft de huidige zorg doorlopen totdat de zorgtoewijzing is geregeld via het zorgkantoor. Zorgkantoren spannen zich in om cliënten die hiermee te maken krijgen zo spoedig mogelijk te helpen. Dit zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. Cliënten en zorgaanbieders die dit betreft, krijgen bericht van hun zorgkantoor. Kijk voor meer informatie voor zorgaanbieders en cliënten op www.informatielangdurigezorg.nl.