huisarts bloeddruk meten-60410a75-2ce8-4612-907e-f7d3a9d85c5b.jpg
Eerstelijnszorg 14-12-2020

Huisartsenorganisaties en Zilveren Kruis regelen meer tijd voor patiënt bij de huisarts

Zilveren Kruis heeft met huisartsenorganisaties LHV en InEen afspraken gemaakt over ‘meer tijd voor de patiënt’. Huisartsen kunnen hier in de eigen praktijk, met ondersteuning van hun regio-organisatie, invulling aan geven.

Het gaat om extra geld dat op praktijkniveau en regioniveau ingezet kan worden voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Vanaf 2021 is deze extra groeiruimte 2% van de totale huisartsenbekostiging (ten opzichte van 1.5% in 2020). Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg.

Concrete doelstellingen
Vanuit vier doelstellingen kunnen huisartsen zelf bepalen hoe zij de praktijk toekomstbestendig maken. Hierbij krijgen zij ondersteuning van hun regio-organisatie.

  1. Meer zorg op afstand: Huisartsen kunnen extra inzetten op bijvoorbeeld online dienstverlening, zoals videoconsulten of monitoring op afstand. Tijdens de COVID-19 crisis hebben veel huisartsen deze vorm al ingezet, nu kan dit verduurzaamd worden.
     
  2. Andere organisatie van de huisartsenzorg: Dit biedt huisartsen ruimte om het werk in de praktijk anders te organiseren en te verdelen. Bijvoorbeeld met de inzet van een physician assistent of verpleegkundig specialist.
     
  3. Meer persoonsgerichte zorg: Het gesprek met patiënten wordt verbeterd volgens de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld aan de slag met ‘Positieve Gezondheid’ en de invoer van langere consulten.
     
  4. Efficiëntere bedrijfsvoering: Deze doelstelling maakt het mogelijk om praktijkscans in te zetten en de bedrijfsvoering te professionaliseren met verbeterprogramma’s

Toekomstbestendige huisartsenzorg
Huisartsen kiezen zelf welke doelstelling bij hen past. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Samen met LHV en InEen zetten we met dit beleid weer een stap richting toekomstbestendige huisartsenzorg. Huisartsenpraktijken en regio-organisaties werken nauw samen bij het realiseren van de doelstellingen; meer tijd voor de patiënt vraagt ook een andere inrichting van de zorg.”

Huisarts en huisartsenorganisaties aan zet
Met deze afspraken hebben LHV, InEen en Zilveren Kruis een uitstekende basis neergezet, zegt Carin Littooij, namens het LHV-bestuur dossierhouder en huisarts. “De door Zilveren Kruis gecontracteerde praktijken zijn nu zelf aan zet samen met hun regio-organisaties. De LHV heeft er vertrouwen in dat we met deze koers duurzame afspraken hebben die huisartsen helpen en de patiëntenzorg verbeteren. Het is goed om te zien hoe verzekeraar en huisartsenvertegenwoordigers binnen het hoofdlijnenakkoord tot passende afspraken komen.”

Positief is ook dat de ondersteuning van huisartsen in de regio door hun organisatie met deze financiële afspraken is geborgd, aldus InEen-bestuurslid André Louwen. “Veel InEen-leden zijn al bezig met de doorontwikkeling van zorg op afstand, persoonsgericht werken en het ondersteunen van een andere, meer toekomstbestendige praktijkorganisatie. Met deze afspraken leggen we daar een financiële basis onder en kunnen er meters gemaakt worden.”

Bronnen: Zilveren Kruis