Koffiedrinken%20ouderen.jpg
Langdurige zorg 16-12-2020

Zorgkantoren onderschrijven conclusies NZa rapport

Zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz)  goed uit, maar er is in de toekomst meer nodig om in te spelen op de toenemende druk op de langdurige zorg. Dit schrijft de NZa in het Samenvattend rapport Wlz dat op 15 december is gepubliceerd. Zo verwacht de NZa van de zorgkantoren een regisseursrol bij de ontwikkeling van zorg in de regio. Die rol moeten zorgkantoren invullen over verschillende wetten heen en in nauw overleg met andere, regionale spelers in de zorg, vindt de NZa. Zorgkantoren onderschrijven de conclusies van het NZa rapport.

De druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg neemt toe. De NZa verwacht dat zorgkantoren hierin meer regie nemen, ontwikkeling stimuleren en samenwerken met andere organisaties in de regio. Voor het uitvoeren van die regisseursrol is samenwerking met verschillende partijen nodig. Zorgkantoren doen dit al, bijvoorbeeld door samen met zorgaanbieders regionale capaciteitsplannen te maken en zo in te spelen op de uitdagingen van de toekomst.

Daarnaast vinden zorgkantoren het  noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over de financiële ruimte (het Wlz macro-kader) voor de zorgkantoren tot en met 2025. Zorgkantoren riepen het Kabinet eerder al op om concreet uit te spreken welke kosten voor de langdurige zorg (Wlz) de komende jaren maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Om de regisseursrol goed te kunnen invullen, is het onder meer nodig dat zorgkantoren knelpunten die buiten hun beïnvloedingsruimte liggen, bespreekbaar kunnen maken met het Ministerie van VWS en de NZa zodat gezamenlijk een oplossing gezocht kan worden.