1,5 meter receptie anderhalve meter-05c28770-e7fb-47bb-84b7-8342f274acba.jpg
Langdurige zorg 17-12-2020

NZa publiceert compensatieregelingen coronakosten langdurige zorg 2021

De NZa heeft de compensatieregelingen gepubliceerd voor zorgaanbieders in de langdurige zorg die in 2021 te maken kunnen krijgen met extra kosten vanwege corona. Zorgverzekeraars Nederland meldde eerder al dat de corona-compensatieregelingen verlengd worden komend jaar. Nu is ook duidelijk voor welke kosten als gevolg van corona zorgaanbieders compensatie kunnen krijgen in 2021. Met deze compensatieregelingen wordt mogelijk gemaakt dat zorgaanbieders ook volgend jaar hun energie kunnen blijven richten op het leveren van zorg en dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun financiële situatie.

De  regeling voor doorlopende kosten biedt compensatie in situaties die het gevolg zijn van de corona-uitbraak. Het gaat om de vergoeding van doorlopende kosten bij zorgaanbieders die door het coronavirus tijdelijk minder zorg kunnen declareren omdat zij bijvoorbeeld minder cliënten in zorg hebben. Ook kunnen zij afzonderlijke dagbesteding of dagbehandelingsprestaties (per dagdeel) declareren als deze vanwege de coronacrisis op een vernieuwende wijze op de woongroep worden geboden.

Ook kunnen aanbieders op basis van de regeling compensatie krijgen voor extra kosten die zij vanwege de coronacrisis moeten maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inhuur van extra personeel of om maatregelen om de instelling corona-proof te maken. De lijsten van de personele en materiële kosten die in elk geval worden vergoed zijn voor 2021 aangepast.

Bronnen: NZa