oudere hand handen-26677adb-ed11-491a-89d0-697375c73766.jpg
Eerstelijnszorg 13-01-2021

Mantelzorgtest CZ helpt mantelzorgers om langer vol te houden

Meer inzicht en ondersteuning voorkomt overbelasting van de mantelzorger. CZ ontwikkelde daarom een mantelzorgtest. Dit is een hulpmiddel voor mantelzorgers waarmee zij inzicht krijgen in al hun taken, maar ook in het aanbod voor ondersteuning. Uit een evaluatie onder gebruikers van de mantelzorgtest geeft 40% van de ondervraagde mantelzorgers aan dat zij hun taken langer kunnen volhouden dankzij de ondersteuning die zij ontvingen via de test.  Dat is van groot belang, want hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen en onderdeel zijn van de buurt waar in ze wonen. Bovendien voorkomt of vermindert het de vraag naar formele zorg.

Mantelzorg is vaak intens en vraagt veel van iemand. Mantelzorgers nemen regelmatig meerdere taken op zich, zoals het boodschappen doen, de administratie, vervoer naar het ziekenhuis, huishoudelijke taken en zorg voor een familielid of naaste. Het wordt niet altijd herkend als mantelzorg, veel mensen doen het ‘gewoon’. Maar het risico op overbelasting is groot, met name wanneer de zorg langer duurt.

Ondersteuning bij juiste balans
De mantelzorgtest wordt sinds ruim een jaar ingezet in samenwerking met de gemeenten Breda, Tilburg en Moerdijk. Mantelzorgers in deze gemeenten krijgen naast inzicht in alles wat zij doen, ook gericht tips en ondersteuning aangeboden in en rondom de eigen gemeente. Op deze manier worden zij ondersteund in een juiste balans, zodat er ook ruimte overblijft voor henzelf, het gezin en hobby’s. De mantelzorgtest is voor gemeenten ook een belangrijk hulpmiddel om zicht te krijgen in de behoefte van mantelzorgers in hun regio. De inzichten uit de test bieden de mogelijkheid het beleid beter vorm te geven en gerichter af te stemmen op de gewenste ondersteuning. CZ hoopt dan vooral ook dat andere gemeenten de waarde hiervan inzien. “Het is een waardevolle ondersteuning, deze moet zo snel mogelijk in andere gemeenten worden ingezet. Zo krijgen mantelzorgers daar ook juiste ondersteuning vanuit een lokaal aanbod”, vindt Mijke Buijs, programmamanager bij CZ.

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
Ook vanuit de landelijke politiek is aandacht voor de waardering, maar ook overbelasting van mantelzorgers. De Mantelzorgtest is in dat kader door 50PLUS bestempeld als een van de meest waardevolle initiatieven, die eigenlijk in iedere gemeente beschikbaar moet zijn. Dankzij het initiatief van 50PLUS wordt de komende twee jaar in totaal twee miljoen euro geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning. Samen met het ministerie van VWS, MantelzorgNL en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten wordt gekeken hoe dit verder vormgegeven kan worden. Maar duidelijk is dat gemeenten en zorgverzekeraars met deze bijdrage samen verder kunnen werken aan goede ondersteuning voor mantelzorgers. “En dat is precies wat CZ wil, hulp bij vinden, krijgen en organiseren van de ondersteuning voor iedere mantelzorger in Nederland”, aldus Mijke Buijs.