zonder_ring2 (3)-c0a64cc5-2d5b-4f1b-968f-0030036e5318.jpg
Eerstelijnszorg 27-01-2021

Zorgverzekeraars optimaliseren proces voor aanvraag wijkverpleging 

Zorgverzekeraars willen dat verzekerden zo snel mogelijk de zorg thuis krijgen die zij nodig hebben. Ook als het gaat om aanvragen voor wijkverpleging bij een aanbieder waarmee zij geen contract hebben of via een pgb (persoonsgebonden budget) uit de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars gaan daarom aan de slag met de aanbevelingen die de Nederlandse Zorgautoriteit hiervoor doet en vragen bij indicerend wijkverpleegkundigen aandacht voor goede en complete aanvragen, zodat die snel kunnen worden behandeld. 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de doorlooptijd van aanvragen voor wijkverpleging. Zij ziet verschillende oorzaken voor vertraging van de behandeling van de aanvragen, zoals: een incompleet ingediende aanvraag, beperkte capaciteit bij de zorgverzekeraar om aanvragen af te handelen of onduidelijke communicatie en registratie. Alle zorgverzekeraars hebben van de NZa een individuele terugkoppeling gekregen met aanbevelingen en gaan hiermee aan de slag. Zorgverzekeraars hebben daarnaast al eerder afgesproken dat zij met terugwerkende kracht de zorgkosten vergoeden zodra zij de aanvraag voor wijkverpleging hebben goedgekeurd. Zorgaanbieders kunnen daardoor direct beginnen met het verlenen van zorg. Verzekerden hoeven dan niet onnodig te wachten op de zorg die zij nodig hebben. 

Kwaliteit van aanvragen
Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak te beoordelen of de indicatie van benodigde zorg door wijkverpleegkundige op een goede manier tot stand is gekomen (rechtmatig is) en of het ook bijdraagt aan de juiste zorg (doelmatig is). De NZa stelt dan ook dat: “Een kwalitatief goede en complete aanvraag een belangrijke voorwaarde is voor een snelle doorlooptijd.” Een goede, volledig ingevulde aanvraag met indicatie kan vrijwel altijd tijdig worden behandeld. Zorgverzekeraars zien echter in praktijk dat aanvragen van wijkverpleegkundigen voor machtigingen voor zorg bij ongecontracteerde aanbieders en pgb’s daar vaak niet aan voldoen. Zorgverzekeraars hebben daardoor extra tijd nodig om informatie op te vragen. Om dit te voorkomen werkt Zorgverzekeraars Nederland samen met beroepsvereniging V&VN aan het verbeteren van indicatiestelling door wijkverpleegkundigen. Zij hebben daarvoor verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die wijkverpleegkundigen bij dit werk ondersteunen, zoals handreikingen en een toolbox. 

Bronnen: NZa