ouderen wlz-913a7c64-60f1-43c1-99d4-46c868bc0a9d.jpg
Eerstelijnszorg 10-02-2021

Project Zoetermeer om onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames ouderen te voorkomen

Zorgaanbieders in Zoetermeer starten een project waarmee ze willen voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig op de spoedeisende hulp (SEH) terecht komen of in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze werken daarbij nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Deze zorgverzekeraars, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid financieren deze pilot voor 100 patiënten.

Steeds meer kwetsbare ouderen gaan een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen. Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat,” vertelt huisarts Nicole Zwaga.

In Zoetermeer stelt het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO) vanaf 15 februari twee bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen. Tijdens een opname van meerdere dagen brengt dit centrum samen met de huisarts het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Dat gebeurt door middel van een intensieve screening en observatie. Het doel is de kwetsbare oudere weer goed op de rit te zetten, zonder dat een ziekenhuisopname of SEH-bezoek nodig is.