overleg gesprek 2 personen internetformaat ggz-57addaaf-4c6b-406e-a037-7c5069f370a8.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 22-02-2021

NZa stelt experiment tijdschrijven ggz open voor alle zorginstellingen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van VWS het experiment tijdschrijven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg opengesteld voor alle aanbieders. Het experiment tijdschrijven is een initiatief van Zilveren Kruis en Arkin. Zorgverzekeraars vinden dit een goed bewezen praktijk voor het verminderen van administratieve lasten. Zij zijn dan ook verheugd over deze stap van de NZa waardoor het landelijk kan worden toegepast.

Momenteel experimenteert een klein aantal aanbieders al met een vereenvoudigde manier van tijdschrijven. Het komt er daarbij op neer dat zorgaanbieders alleen nog maar directe tijd schrijven voor diagnostiek en behandeling van cliënten. Dat leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders en geeft hen de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met de nieuwe bekostiging voor de ggz en fz die per 1 januari volgend jaar ingaat.

Bij dit experiment wordt de indirecte tijd, in overleg met de zorgverzekeraar, als vooraf vastgestelde opslag per beroepsbeoefenaar bepaald. Voor een behandeling van 45 minuten door een psychiater wordt dan bijvoorbeeld een standaard opslag van 15 minuten voor de indirecte tijd afgesproken, bijvoorbeeld voor de verslaglegging. De behandelaren die op deze manier werken ervaren dit als een zeer grote lastenbeperking met name omdat behandelaren meer autonomie ervaren in hun werk. Minuten staan niet meer centraal.

Voorwaarde voor deelname aan het experiment is wel dat hierover een afspraak is gemaakt met de betrokken zorgverzekeraar(s).