Vrouw duwt rolstoel met vrouw van stoep2-12718c34-3f91-4f89-944a-30f370fd2191.jpg
Eerstelijnszorg 03-03-2021

Stappenplan om zorg na ontslag uit ziekenhuis sneller te regelen

Een patiënt kan het ziekenhuis verlaten, maar heeft nog wel zorg nodig. Die zorg wordt geregeld door de transferafdeling van het ziekenhuis. Maar hoe vindt die snel de juiste vervolgzorg zoals wijkverpleging of een (tijdelijk) verpleeghuisverblijf? ZN en V&VN hebben samen een stappenplan en handreiking ontwikkeld waarmee transferverpleegkundigen en zorgbemiddelaars sneller vervolgzorg kunnen organiseren voor patiënten. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor de rol van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Zij kunnen namelijk in veel gevallen nuttige hulp bieden bij het vinden van vervolgzorg. Toch wordt daar niet altijd gebruik van gemaakt. Met het stappenplan en de bijbehorende handreiking is het voor transferafdelingen duidelijker wanneer zij het vinden van de juiste plek voor een patiënt kunnen overdragen aan een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Ook maakt het stappenplan inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, welke afspraken er gemaakt moeten worden en wanneer opschaling aan de orde is. Zo vinden de betrokken partijen sneller een goede plek voor de patiënt.

Downloads: