download-b9f36535-c42e-4914-8b9a-f6514ad06454.jpg
Zorgverzekering 16-03-2021

Grote zorgaanbieders wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en/of geriatrische revalidatiezorg kunnen van 30 maart t/m 30 april 2021 continuïteitsbijdrage en/of meerkostenvergoeding 2020 aanvragen

Zorgaanbieders van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en/of geriatrische revalidatiezorg (GRZ) met een door zorgverzekeraars vergoede jaaromzet van meer dan € 10 miljoen komen in aanmerking voor een specifieke, integrale compensatieregeling die voorziet in een continuïteitsbijdrage en/of meerkostenvergoeding. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in samenspraak met brancheorganisaties Actiz en Zorgthuisnl een lijst met zorgaanbieders opgesteld die in aanmerking kunnen komen voor deze regeling (zie bijlage 1 van de regeling).

Zorgverzekeraars willen met deze integrale compensatieregeling grote zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ financieel tegemoet komen als ze door de uitbraak van Corona te maken hebben gehad met inkomstenderving en extra kosten. Net als bij andere zorggroepen willen zorgverzekeraars met deze bijdragen en vergoedingen ervoor zorgen dat de zorg niet in het nauw komt en kan doorgaan, ook na de Corona-crisis.

Aanvragen

De compensatieregelingen kunnen door zorgaanbieders van 30 maart tot en met 30 april 2021 aangevraagd worden via de Uitvraagmodule in het Zorginkoop-portaal van VECOZO. Zorgaanbieders worden per AGB-ondernemingscode door VECOZO per mail uitgenodigd om een aanvraag te doen. Hiervoor zijn een aansluiting bij VECOZO en een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig. Zorgaanbieders bepalen zelf of zij de continuïteitsbijdrage en/of meerkostenvergoeding daadwerkelijk willen aanvragen.

Vragen

  • Heeft u als zorgaanbieder een vraag over de inhoud van de integrale compensatieregeling? Bekijk dan de documenten en veelgestelde vragen op de website van ZN.
  • Heeft u als zorgaanbieder een vraag over de lijst met AGB-codes? Neem dan contact op met uw branche-organisatie.
  • Heeft u als zorgaanbieder een vraag over het aanvraagproces? Kijk dan op de website van VECOZO.
  • Heeft u als zorgaanbieder een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag, kijk dan op de website van de zorgverzekeraar(s).