laptop vrouw internetformaat-01d57692-0960-405c-b259-8deeeadf9250.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 31-03-2021

Openbaar maken van cliëntervaringen maakt kwaliteit ggz-zorg inzichtelijker

Cliënten die hun ervaringen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) invullen via een vragenlijst, geven op die manier andere cliënten inzicht hun ervaringen met de zorgaanbieder. De betrokken zorginstellingen zijn vanaf nu namelijk verplicht om de vragenlijsten met cliëntervaringen te verzamelen en openbaar te maken. Nieuwe cliënten kunnen vervolgens binnenkort met deze informatie beter geïnformeerde keuzes maken voor hun eigen behandeling. De vragenlijst en de publicatie daarvan zijn tot stand gekomen door een samenwerking van Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse ggz, MIND en Zorginstituut Nederland.

Via de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. Vragen die cliënten beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? Kon u meebeslissen over de behandeling? Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling? Het openbaar maken van de uitkomsten helpt niet alleen andere cliënten bij het kiezen voor een behandelaar of behandeling maar geeft zorgorganisaties zicht op hoe de kwaliteit van de zorg wordt ervaren. Bovendien kunnen zorgverzekeraars er gebruik van maken bij inkoopgesprekken met de ggz-aanbieders.

Ervaringen in najaar 2021 zichtbaar
Ggz-organisaties leveren uiterlijk 1 augustus 2021 de gegevens van januari 2021 tot 1 juli 2021 aan via het GGZ Dataportaal. De scores uit de vragenlijsten worden uiterlijk 1 september 2021 aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland en vervolgens zichtbaar gemaakt voor andere cliënten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars via de website www.zorginzicht.nl. Vanaf het najaar 2021 worden de gegevens ook getoond op de MIND website www.kiezenindegzz.nl.