Koffiedrinken%20ouderen.jpg
Langdurige zorg 01-04-2021

Aantal wachtenden verpleeghuiszorg weer terug op niveau van voor corona

Op 1 januari 2021 staan 21.029 mensen op een wachtlijst voor een verpleeghuis. Dat zijn er 806 meer dan op 1 oktober 2020. Hiermee komt het aantal mensen dat wacht op verpleeghuiszorg weer terug op het niveau van begin 2020, na een daling in de eerste helft van 2020 vanwege de COVID-19 pandemie.  Dit blijkt uit de wachtlijstrapportage over het 4e kwartaal van 2020 van Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland. In deze landelijke rapportage staat hoeveel mensen in Nederland wachten op een plaats in een verpleeghuis.

Vanwege COVID-19 vertonen de wachtcijfers in 2020 een grillig beeld. In de eerste twee kwartalen van 2020 was er nog sprake van een stijging van het aantal mensen dat wachtte op een plek in een verpleeghuis. Dit kwam doordat veel ouderen een opname uitstelden. Tegelijkertijd kwamen veel plaatsen vrij in de verpleeghuizen doordat ouderen overleden. In het derde kwartaal van 2020 leek de pandemie in de verpleeghuizen gestabiliseerd. Dit vertaalde zich in een daling  van het aantal wachtenden doordat de opengevallen plaatsen in de verpleeghuizen relatief vaker werden opgevuld. Deze inhaalslag is in het vierde kwartaal van 2020 voorbij. Tijdens de tweede COVID-19 golf worden opnames weer uitgesteld waardoor de wachtlijsten voor verpleeghuiszorg weer toenemen.

In het trendoverzicht is goed te zien hoe de in- en uitstroomcijfers voor Wlz-verpleeghuiszorg de golven van de pandemie volgen:

overzicht in en uitstroom Wlz 2020

Het gros van de mensen op de wachtlijst staat geregistreerd als ‘niet-actief wachtend’ (19.499). Dat betekent dat er geen sprake is van een urgente situatie waarvoor op korte termijn een opname noodzakelijk zou zijn. De meesten van hen krijgen zorg thuis (overbruggingszorg). De invoering van nieuwe wachtstatussen per 1 januari 2021 gaat in volgende rapportages meer inzicht geven in de redenen waarom deze mensen op een wachtlijst staan.

 

De vraag naar verpleeghuiszorg zal de komende jaren flink toenemen. Naar verwachting hebben in 2040 ruim 120.000 extra ouderen verpleegzorg nodig. Met de landelijke wachtlijstrapportages maken de zorgkantoren niet alleen inzichtelijk wat  de huidige vraag naar verpleegzorg is, maar ook de te verwachten vraag en  de regionale verschillen. Met behulp van deze cijfers willen zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten om samen voldoende aanbod van passende verpleegzorg te realiseren.

Lees hier meer over wat zorgkantoren  doen om wachtlijsten in de langdurige zorg te beperken.