vacature teamwork internetformaat-02636996-7faf-427d-95e0-5f74b2c6f264.jpg
Digitalisering 01-04-2021

Vacatures beleidsadviseur

Zorgverzekeraars Nederland zoekt voor het team Informatiebeleid en Uitvoering een beleidsadviseur uitvoering inrichting processen zorgverzekering. Voor het team Stelsel en Verzekeren is er een vacature voor een ervaren resultaatgerichte beleidsadviseur risicoverevening.

Beleidsadviseur uitvoering inrichting processen zorgverzekering
Het team Informatiebeleid en Uitvoering vertaalt beleidsontwikkelingen voor de zorgverzekeraars naar de uitvoeringspraktijk. Het is belangrijk dat aanpassingen zorgvuldig en tijdig plaatsvinden in de keten tussen zorgverzekeraars en andere ketenpartners. Ook moeten de ketenprocessen zo efficiënt mogelijk ingericht worden, zodat de administratieve lasten zo laag mogelijk zijn. Denk hierbij onder meer aan het inrichten van declaratieprocessen, het ontwikkelen van machtigingenportalen en vormgeving van informatie-uitwisselingen met diverse partijen 

De beleidsadviseur functioneert op het knooppunt van het overleg met de leden van ZN (de zorgverzekeraars) en met de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, Nederlandse Zorgautoriteit en overheid. Er is dan ook behoefte aan iemand met lef die het leuk vindt op zoek te gaan naar creatieve oplossingen en het aangaan van nieuwe verbindingen.

Beleidsadviseur risicoverevening
Deze nieuwe collega is goed op de hoogte van de werking van het Nederlandse zorgstelsel en ook de risicoverevening kent voor hem/haar weinig geheimen. De belangrijkste taak is om vanuit ZN bij te dragen aan verbetering van de risicoverevening. De beleidsadviseur schrikt niet terug voor econometrische discussies en weet cijfermatige analyses te vertalen naar een relevante beleidsagenda. Hij/zij heeft een vlotte pen en gaat makkelijk het gesprek aan, met zowel onze leden als externe stakeholders. De beleidsadviseur weet om te gaan met complexe situaties, met veel verschillende betrokkenen en belangen.

Kijk voor uitgebreide informatie over deze vacatures op onze website.