vaccinatie 2, internetformaat-5990cff5-5349-47ed-9d65-911c93a9fbba.jpg
Zorgverzekering 21-04-2021

Pgb-zvw zorgverleners kunnen corona-vaccinatie zelf aanvragen

Ook zorgverleners die werken voor cliënten met een pgb op grond van de Zorgverzekeringswet (een pgb-zvw) komen per direct in aanmerking voor covid-19 vaccinatie. Deze zorgverleners zijn hierdoor, net zoals andere zorgverleners, eerder aan de beurt voor een vaccinatie dan zij op grond van hun leeftijd zouden zijn. Pgb-zvw zorgverleners kunnen een uitnodiging voor vaccinatie zelf aanvragen via de website van SoloPartners: https://vaccinatie.solopartners.nl. Zij hoeven hiervoor niet te wachten tot zij via hun Zvw-cliënten een oproepbrief ontvangen. Dit heeft het ministerie van VWS aan de zorgverzekeraars laten weten.

Mensen die een pgb krijgen via het zorgkantoor of via hun gemeente hebben de vaccinatie-oproep voor hun zorgverleners al gekregen via de Sociale Verzekeringsbank, de SVB. Deze route is voor mensen met een pgb-zvw niet mogelijk omdat bij een pgb-zvw de betalingen aan de zorgverleners grotendeels niet via de SVB verlopen, maar via de cliënt. Zorgverzekeraars hebben daardoor geen mogelijkheid om pgb-zorgverleners rechtstreeks te informeren.

Zorgverzekeraars hebben onderzocht of het mogelijk is om de zorgverleners via de cliënt te informeren. Dit blijkt vanwege de AVG-privacywetgeving niet mogelijk. Zorgverzekeraars mogen hun verzekerden namelijk niet rechtstreeks aanschrijven op grond van ‘zorggebruik’, zoals een pgb. Daarom is het voor de zorgverzekeraars juridisch niet mogelijk om hun pgb-cliënten rechtstreeks te informeren. Daarom plaatsen zorgverzekeraars op hun websites een bericht met een link naar de website van SoloPartners waar zorgverleners zichzelf kunnen aanmelden.