huisarts%20bloeddruk%20meten.jpg
Eerstelijnszorg 26-05-2021

Routekaart voor toekomstbestendige huisartsenzorg in regio Amstelland

Iedere inwoner van de regio Amstelland houdt ook in de toekomst toegang tot huisartsenzorg in de buurt. Daar gaan de gemeente Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid samen voor zorgen. Met onderzoeksbureau SeederdeBoer is in kaart gebracht welke zorgvraag er nu niet goed ingevuld kan worden, hoe deze de komende jaren gaat stijgen en wat er nodig is om goede en gezonde huisartsenzorg voor Amstelveen te waarborgen. Dit alles is samengekomen in een routekaart voor de korte en middellange termijn.  De routekaart kan dienen als voorbeeld voor andere regio’s.

Een mogelijke oplossingsrichting om de werkdruk bij de huisartsen te verlagen, is multidisciplinaire samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners en met het sociaal domein. “Als zorgverzekeraar geloven wij dat samenwerking binnen de eerste lijn en met het sociaal domein zorgt voor efficiëntere werkprocessen”, zegt Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid. “Zorgprofessionals worden minder belast en het kwaliteitsniveau van de zorg wordt nog verder verbeterd. En inwoners vinden op één plek alle zorg in de buurt die zij nodig hebben. Daarom ondersteunt Zorg en Zekerheid huisartsen als zij zich aansluiten bij gezondheidscentra en wijksamenwerkingsverbanden.”

Relatief veel ouderen
“De zorgvraag neemt de komende jaren nog verder toe en wordt steeds complexer”, verwacht Ewout Weve, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA). “In sommige delen van de gemeente wonen relatief veel ouderen, die vaker te maken krijgen met chronische aandoeningen. Dit legt een grote druk op de huisartsen, die tot nu toe de gaten hebben dichtgelopen. Ook hebben ze er vaak extra werk bijgekregen, door verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis. Het is belangrijk dat we deze situatie op korte termijn veranderen. De routekaart voorziet daarom als eerste in korte termijn oplossingen. Hierin zijn concrete doelen uitgezet in de tijd, met bijbehorende acties en eigenaren.”

Onacceptabel
“Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben. Dat er in een aantal wijken in Amstelveen nu al een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel”, zegt wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen van de gemeente Amstelveen. “Ik ben blij dat we hier samen aan gaan werken. Bij sommige zaken kunnen we als gemeente ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ruimte reserveren voor huisvesting in nieuwbouwplannen.”

Voorbeeld voor andere regio’s
Onderzoeksbureau SeederDeBoer is positief over de routekaart. “Mooi om te zien hoe de huisartsen samen met de HCA, gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid vanuit een collectief perspectief het open gesprek aangegaan zijn en gezocht hebben naar passende oplossingen” zegt Jeroen Buma, partner bij SeederDeBoer. “Deze samenwerking is essentieel voor het succesvol volbrengen van de routekaart. Mooi is verder dat de oplossingsrichtingen worden verbreed naar de gehele Amstelland regio. Een voorbeeld voor andere regio’s die kampen met vergelijkbare problematiek.” Het probleem van huisartsentekort speelt in verschillende regio’s. Zorgverzekeraars werken ook daar aan oplossingen.