Linkedin_Investereningezondheid_1200_628v1-01-298e32b0-d431-4ea4-8d59-a66e153eedde.jpg
Zorgverzekering 28-05-2021

Zorgverzekeraars: “Pak gezondheidsverschillen aan, ook om de zorg gezond te houden”

Nu de impact van corona afneemt, moeten we in Nederland aan de slag met het toekomstbestendig maken van de zorg. Zorgverzekeraars vragen daarbij van het nieuwe kabinet geen miljardeninvesteringen, maar mogelijkheden om te voorkomen dat we steeds meer zorg nodig hebben. Slim beleid kan Nederland gezonder maken en ziekte voorkomen, ook als we ouder worden. Sociaal-maatschappelijke problemen die aan de basis liggen van het ontstaan van gezondheidsklachten moeten daarom worden aangepakt. Als mensen toch ziek worden, is het van belang dat hun behandeling aansluit bij wat zij echt nodig hebben. Zorgverzekeraars Nederland doet hiervoor aanbevelingen in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. 

Lees ook het interview dat voorzitter Dirk Jan van den Berg hierover gaf aan Dagblad Trouw.

Nederland vergrijst, welvaartsziektes nemen toe en behandelingen worden steeds innovatiever. De vraag naar zorg gaat hierdoor zo hard groeien dat er niet genoeg zorgmedewerkers zijn om daarin te voorzien. Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland: “We zullen daarom andere keuzes moeten maken en de zorg slimmer en inclusiever moeten organiseren binnen het huidige zorgstelsel. De ongelijkheid in levensverwachting is nu onacceptabel hoog. Het bevorderen van gezond leven moet meer voorop komen te staan. Want de gezondheid van mensen wordt door veel meer bepaald dan door de zorg alleen. Als het nieuwe kabinet ons wil blijven verzekeren van zorg, moet zij dit betrekken in alle beleidsterreinen waaronder wonen, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning.” 

Preventie en ouderenzorg
Zorgverzekeraars willen graag met gemeenten investeren in gezondheidsbevordering en preventie. Ook de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) moeten daarvoor voldoende ruimte krijgen. Wij vragen van het kabinet domein-overstijgende experimenteerruimte zodat gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar aan de slag kunnen. Bewezen interventies op dat gebied moeten opgenomen worden in het basispakket. Door die omslag in de benadering van zorg kunnen we het aantal gezonde levensjaren van alle Nederlanders vergroten en de druk op de zorg in de hand houden. We kunnen daarmee niet voorkomen dat mensen aan het einde van hun leven zorg nodig hebben. Juist in de ouderenzorg komen daarom de tekorten aan personeel en de groeiende zorgvraag samen. Zorgverzekeraars pleiten bij het nieuwe kabinet daarom voor een maatschappelijk debat over ouder worden en over wat Nederlanders daarbij van zichzelf en van de overheid mogen verwachten. Ook moet een oplossing gevonden worden voor het tekort aan woningen voor ouderen en zorg.  

Passend en digitaal aanbod
De zorg is mensenwerk. Zorgverzekeraars willen dat patiënten nog veel vaker worden geholpen met een behandeling die past bij hun specifieke behoefte en situatie. We hebben daarvoor nog veel meer inzicht nodig in de effecten van zorg op patiënten en moeten die inzichten vervolgens ook in de praktijk kunnen en willen brengen. Zorgverzekeraars willen dit graag stimuleren en vragen daarvoor van het kabinet de juiste instrumenten om passende zorg te kunnen faciliteren. Tijdens corona hebben veel verzekerden ervaren dat digitalisering de zorg beter en beter bereikbaar en beschikbaar maakt. Zorgverzekeraars willen daarom dat zij, samen met hun arts, kunnen kiezen voor fysieke zorg als het moet, en voor digitale zorg als dat mogelijk en verantwoord is. Ook dat draagt bij aan passende zorg.