download.jpg
11-06-2021

Loket open voor ‘kleine’ zorgaanbieders voor tekenen addendum afrekenen ELV-COVID-beddenmeerkosten

Zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) die zorg leveren voor ELV-COVID-bedden (prestatie A0012) kunnen de extra kosten die zij daarvoor maken achteraf indienen bij zorgverzekeraars. Het gaat om zorgaanbieders waarvoor de Generieke Continuïteitsbijdrage (CB-regeling) en de Generieke Meerkostenregeling gelden. Zij moeten hiervoor eerst een addendum ‘ex post afrekenen’ sluiten. Dat kan van 15 juni tot en met 13 juli via een VECOZO-portaal.

Het afrekenen van meerkosten voor ELV-COVID-bedden (prestatie A0012) vindt achteraf plaats, het zogenoemde ex post afrekenproces. De Generieke CB- en Meerkostenregelingen voorzien niet in de beschrijving van dit proces. Daarom moet een apart addendum voor het ex post afrekenen worden gesloten tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder, naast het al eerder gesloten addendum op de zorgovereenkomst over de levering van ELV-COVID-bedden. Daarnaast is voorwaarde dat de betreffende zorgaanbieder de generieke meerkostenregeling heeft aangevraagd (zie bericht op zn.nl over de mogelijkheid om de generieke meerkostenregeling aan te vragen tot 29 juni).

Van 15 juni tot en met 13 juli kunnen zorgaanbieders die vallen onder de generieke regelingen via een VECOZO-portaal het addendum voor ex post afrekenen van ELV-COVID-bedden aanvaarden. Zorgaanbieders krijgen hierover een notificatie van VECOZO. Belangrijk is dat bij het inloggen het juiste certificaat gebruikt wordt, passend bij de betreffende AGB-ondernemingscode. De lijst met AGB-codes die in aanmerking komen voor vergoeding van ELV-COVID-beddenmeerkosten is op opgenomen in de beschrijving  Ex post afrekenen ELV-COVID-beddenmeerkosten voor aanbieders die vallen onder de generieke regeling” op onze website. Daar staat ook de tekst van het addendum.

Via het VECOZO-portaal kan nog géén daadwerkelijk verzoek tot ex post afrekenen van ELV-COVID-beddenmeerkosten worden gedaan. ZN informeert zorgaanbieders binnenkort via de eigen website over de wijze waarop en periode waarin het verzoek en bijbehorende onderbouwing voor ex post afrekenen kan worden ingediend.