oudere goed oke-69ac78b9-5510-4bc6-bf27-e51c5bb7a077.jpg
Eerstelijnszorg 16-06-2021

Cliënten wijkverpleging waarderen zorgaanbieders met goede cijfers

Cliënten die wijkverpleging krijgen, voelen zich goed op hun gemak bij hun zorgverleners. Zij geven hiervoor een waarderingscijfer van 8,8. En ondanks de omstandigheden van het afgelopen jaar is er ook een hoge score (8,7) op de vraag of de zorgverleners de cliënten behandelen met aandacht. Dit blijkt uit de zogeheten PREM wijkverpleging 2020. Dat is een vragenlijst die de ervaringen en beleving van cliënten met wijkverpleging meet.

De vragenlijst werd ingevuld door ruim 44.000 mensen die hun waarderingscijfers gaven over 467 aanbieders van wijkverpleging. Gemiddeld scoren zorgorganisaties goed tot zeer goed in deze PREM. Het merendeel van de vragen kreeg een ruime 8.  Daarnaast beveelt de helft van de respondenten zijn of haar zorgaanbieder zeker aan bij anderen, zo blijkt uit de zogenoemde NPS-score van de vraag over dit onderwerp. Tegenover deze promotors staat een laag aantal criticasters van zo’n 5 procent die de zorgorganisatie actief afraden. Meer waarderingscijfers over andere onderwerpen én uitleg over NPS-score staat in een factsheet.

Kwaliteitskader wijkverpleging
De PREM wijkverpleging is onderdeel van het Kwaliteitskader wijkverpleging dat in 2018 is vastgesteld. Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die het team wijkverpleging aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Ook maakt het zichtbaar wat cliënten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten. De PREM Wijkverpleging heeft verschillende doelen, waaronder het bieden van keuze-informatie voor cliënten. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen het ook gebruiken bij een gesprek over de zorginkoop.