TS-20200925-Beeldbank%20ZN-480.jpg
Medisch specialistische zorg 17-06-2021

Europese ziektekostenverzekeraars (AIM) presenteren calculator voor eerlijke medicijnprijzen

De International Association of Mutual Benefit Societies (AIM) heeft een rekenwijze voor eerlijke prijzen van geneesmiddelen in Europa gelanceerd. Deze ‘calculator for fair medicin pricing’ is een rekenmodel dat helpt om geneesmiddelenprijzen te beoordelen en ze met elkaar te vergelijken.

Om een eerlijke medicijnprijs te berekenen, vraagt de calculator de gebruiker een aantal gegevens in te vullen en legt deze vervolgens naast elkaar. AIM presenteert de calculator als een ​​hulpmiddel voor een nieuwe wijze om prijzen van medicijnen te berekenen. 

AIM is de koepel van Europese ziektekostenverzekeraars, waarvan ook Zorgverzekeraars Nederland lid is. De Europese ziektekostenverzekeraars stellen vast dat eerlijke geneesmiddelenprijzen bijdragen aan zowel de toegankelijkheid als de duurzaamheid van zorgstelsels die gebaseerd zijn op solidariteit, zoals het Nederlandse zorgstelsel. Er moet een nieuw evenwicht worden gevonden tussen het belonen van innovatie enerzijds en het garanderen van toegang en gelijkheid anderzijds, aldus AIM.

AIM heeft de calculator eind vorige week in een internationaal evenement gepresenteerd, waar onder andere sprekers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en ook sprekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij aanwezig waren. Naderhand legde de AIM in een persbericht uit welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de calculator.