hand%20in%20hand.jpg
Langdurige zorg 17-06-2021

Invoering nieuwe wachtstatussen langdurige zorg ligt op schema – nog te vroeg voor conclusies

De invoering van nieuwe wachtstatussen in de langdurige zorg door de zorgkantoren ligt goed op schema. Het is echter nog te vroeg voor conclusies over trends omdat de omzetting van oude naar nieuwe wachtstatussen in het eerste kwartaal van 2021 nog in volle gang is. Dit blijkt uit de wachtlijstrapportage over het eerste kwartaal van 2021. In deze landelijke rapportage van Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland staat hoeveel mensen in Nederland wachten op een plaats in een verpleeghuis, wat de te verwachten vraag naar verpleegzorg is en ook wat de regionale verschillen zijn.

Sinds 1 januari 2021 zijn er in de langdurige zorg nieuwe wachtstatussen die meer inzicht geven in de reden waarom iemand op een wachtlijst staat. De omzetting van de wachtstatussen vraagt veel van zorgkantoren en aanbieders. Zij hebben tot 1 juni 2021 de tijd om in overleg met de cliënt de nieuwe wachtstatus te bepalen.

Onvolledig beeld

Vanwege de omzetting van de wachtstatussen is het in deze kwartaalrapportage niet mogelijk om het totaal aantal wachtenden op 1 januari 2021 en 1 april 2021 met elkaar te vergelijken. Het verschil tussen het aantal wachtenden op 1 januari 2021 en 1 april 2021 (een afname van 3.560) kan deels verklaard worden door het lopende omzettingsproces. De cijfers op peildatum 1 juli 2021 zullen naar verwachting weer een volledig beeld geven. De onvolledige cijfers in de landelijke rapportage betekenen uiteraard niet dat er cliënten buiten beeld zijn; deze cliënten zijn allen bekend in de afzonderlijke systemen van de zorgkantoren.

Invloed corona

Het is aannemelijk dat de daling van het aantal wachtenden voor een deel ook wordt veroorzaakt door corona. In het trendoverzicht is goed te zien hoe de in- en uitstroomcijfers voor Wlz-verpleeghuiszorg de pieken van de pandemie volgen. Op 1 januari is nog een piek in de uitstroom (overlijdens) te zien. Hierna neemt de uitstroom af, waarschijnlijk als gevolg van vaccinaties in de verpleeghuizen.

trend in- en uitstroom Wlz Q1 2021

 

 

 

 

 

 

 

De vraag naar verpleeghuiszorg zal de komende jaren flink toenemen. Om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag hebben de zorgkantoren bestuurlijke afspraken gemaakt met de woonkoepels en de overheid. Met behulp van de cijfers in de kwartaalrapportages gaan zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten om samen voldoende aanbod van passende verpleegzorg te realiseren.

Lees hier meer over wat zorgkantoren doen om wachtlijsten in de langdurige zorg te beperken.