download.jpg
18-06-2021

Aanbieders wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf kunnen verzoek tot ex post meerkostenvergoeding indienen

Via een mail kunnen zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) een verzoek tot ex post meerkostenvergoeding indienen bij Zorgverzekeraars Nederland. Het gaat om extra kosten die gemaakt zijn tijdens de corona-pandemie boven op de ex ante meerkostenvergoeding. Verzoeken voor deze vergoeding, die achteraf wordt verrekend, kunnen alleen in de periode tussen 21 juni tot en met 19 juli worden ingediend. Alleen dan is het emailadres opengesteld.

Twee groepen zorgaanbieders in de wijkverpleging, de GRZ en de ELV komen in aanmerking voor ex post meerkostenvergoeding. De eerste groep zorgaanbieders is die met een omzet uit de Zorgverzekeringswet (ZVW) groter dan 10 miljoen euro met of zonder ELV-COVID-bedden. De andere groep betreft zorgaanbieders met een Zvw-omzet kleiner dan 10 miljoen euro met ELV-COVID-bedden. Voor zorgaanbieders met ELV-COVID-bedden is een verzoek indienen verplicht.

Meer informatie over de voorwaarden, werkwijze en formulieren voor ex post meerkostenvergoeding staat op de ZN-website. Daar staat ook in de werkwijze het emailadres waar de verzoeken naar toe kunnen worden gestuurd.