vaccinatie 2, internetformaat-2121ccdb-5b0e-4c2a-8e43-a27127a23e3a.jpg
Eerstelijnszorg 21-06-2021

Internationale koepel ziektekostenverzekeraars: wereldwijde toegang tot vaccins nodig

De internationale Association of Mutual Benifits Societies (AIM) heeft een verklaring aangenomen over wereldwijde toegang tot vaccins. AIM verwelkomt de verschillende initiatieven van de Europese Commissie en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) om toegang tot de vaccins in alle regio's van de wereld mogelijk te maken.

In haar verklaring roept AIM internationale instellingen, nationale regeringen en de farmaceutische industrie op om ervoor te zorgen dat iedereen wereldwijd toegang heeft tot vaccins en medicijnen tegen een eerlijke prijs. Als we er niet in slagen om iedereen eerlijke en gelijke toegang te bieden tot de vaccins in de wereld, schieten we tekort in onze belangrijkste waarde: solidariteit, aldus AIM. Dit is de internationale koepel van ziektekostenverzekeraars , waar Zorgverzekeraars Nederland lid van is.

Initiatieven van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de WHO en andere internationale organisaties zijn noodzakelijke stappen om een ​​einde te maken aan deze pandemie. AIM juicht het toe dat zowel de Europese Commissie als internationale organisaties zoals de WHO initiatieven zijn gestart om het gebrek aan toegang tot vaccins aan te pakken in een groot deel van de wereld.

Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen over het aangaan van de wereldwijde COVID-19-uitdaging. Tegelijkertijd zijn de meeste vaccins nu verzonden naar de 'rijkere' landen, terwijl lage- en middeninkomenslanden worstelen om überhaupt toegang te krijgen tot vaccins. Dit is onaanvaardbaar en het brengt de hele wereld in gevaar met de ontwikkeling van nieuwe varianten waarbij de vaccinatie niet wordt opgevoerd, aldus AIM.

Betrokkenheid ZN via IMVO Convenant Verzekeringssector
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tegelijkertijd betrokken bij dit thema in het kader van het IMVO Convenant Verzekeringssector. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit convenant is in 2018 ondertekend door de verzekeringssector -waaronder ZN- , maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid. Het jaarthema was vorig jaar ‘Toegang tot medicijnen’. Vanuit de convenantpartijen zijn in 2020 onder meer gesprekken gevoerd met farmaceuten over wereldwijde toegang tot vaccins. Lees hier meer over de activiteiten rond ‘Toegang tot medicijnen’ van de convenantspartijen.