Laptop-3aa97481-ff5f-4a57-a0f4-c2f7cebc75fe.jpg
Controle & Fraudebeheersing 29-06-2021

Informatie Knooppunt Zorgfraude krijgt minder signalen over zorgfraude

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2020 489 signalen over zorgfraude ontvangen, onder andere van zorgverzekeraars. Ten opzichte van 2019 is het aantal signalen in 2020 gedaald met 20 procent. Een van de oorzaken is dat in de eerste maanden van 2020 een aantal partners van het IKZ als gevolg van de coronapandemie minder fysieke controlebezoeken bij zorgaanbieders kon afleggen. Het aantal signalen over wijkverpleging en dagbesteding (Wmo) nam toe. Dit staat in het rapport Signalen fraude in de zorg 2020, dat minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) op 25 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Over de Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen in 2020 de meeste signalen binnen bij het IKZ (235). In vergelijking met 2019 is het aantal signalen over de Wmo en Wet langdurige zorg (Wlz) gedaald met dertig procent. Signalen van fraude in de Zvw gaan meestal over zorg in natura. Bij signalen over de Wmo, de Wlz of de Jeugdwet is er meestal sprake van zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget.

In de signalen van 2020 vallen meerdere fenomenen op. Het meest voorkomende is dat er regelmatig signalen zijn over zorgaanbieders die failliet gaan en vervolgens weer opduiken met een nieuwe zorgorganisatie waarbij ze dezelfde modus operandi gebruiken. Ook maken zorgaanbieders waarover signalen zijn, gebruik van niet-transparante bedrijfsconstructies, waardoor er minder zicht is op geldstromen. Over enkele zorgaanbieders bestaan signalen over betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit.

Rol zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars werken actief aan het bestrijden en voorkomen van zorgfraude. Zij zoeken hierbij naar een goede balans tussen controle en vertrouwen en richten zich zo veel mogelijk op preventie: voorkomen waar het kan, alleen onderzoeken en bestraffen waar het moet. In alle processen bij de zorgverzekeraars heeft fraudebeheersing een plek: opstellen van polisvoorwaarden, zorginkoopbeleid, inrichten declaratieverkeer, uitvoeren controles en fraudeonderzoek. Bij die laatste stap werken de zorgverzekeraars samen met het IKZ, want fraudesignalen kunnen gedeeld worden met ketenpartners zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Dit doen zij via het IKZ.

Informatie Knooppunt Zorgfraude
Via het IKZ brengen acht partners informatie samen met als doel fraude in de zorg effectiever aan te pakken. Binnen het IKZ worden signalen van fraude gedeeld, besproken en verrijkt, zodat opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars effectiever kunnen opereren. De IKZ-partners werken samen omdat zij vinden dat de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg bescherming verdient tegen kwaadwillenden.

In het IKZ werken acht partners samen: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).