arts patient ziekenhuis-58075133-5e26-463e-9b2b-4af05c1c25ae.jpg
Medisch specialistische zorg 01-07-2021

Zorgverzekeraars: samen werken aan inhalen uitgestelde zorg

Zorgverzekeraars willen dat zoveel mogelijk uitgestelde medisch specialistische zorg nog dit jaar wordt ingehaald. Verzekerden die zorg nodig hebben, maar deze door coronazorg helaas nog niet konden krijgen, moeten nu snel terecht kunnen voor hun behandeling. Zij kunnen rekenen op de inzet en flexibiliteit van zorgverzekeraars. Dat geldt natuurlijk ook voor ziekenhuismedewerkers die zich tijdens corona extra hebben ingezet. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht voor hun verzekerden en hebben daarom in overleg met ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) landelijke afspraken gemaakt over het inhalen van uitgestelde zorg en het verschuiven van zorg naar onder meer zelfstandige behandelcentra (zbc’s).

Samen capaciteit medisch specialistische zorg benutten
Een van de afspraken is dat zorgverzekeraars de plannen van ziekenhuizen voor het inhalen van uitgestelde zorg per regio verzamelen. De zorgverzekeraars leggen die plannen bij elkaar. Ze bekijken en bespreken samen met de betrokken zorgaanbieders vervolgens of en hoe de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk kan worden benut door samenwerking. Ook bespreken ze of bij die samenwerking tussen umc’s en zbc’s eventuele knelpunten ontstaan en hoe die kunnen worden weggenomen. Daarbij houden ze uiteraard voor ogen dat medewerkers van ziekenhuizen de ruimte krijgen te herstellen van de zeer intensieve corona-periode.

Zorgbemiddeling bij lange wachttijden
Een ander onderwerp dat ZN noemt in de brief om de inhaalzorg zo goed mogelijk te laten verlopen, gaat over het helpen van mensen die te maken krijgen met lange wachttijden. Zorgverzekeraars kunnen dan zorgbemiddeling aanbieden. Meer informatie over zorgbemiddeling vinden verzekerden op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Lees hier de brief van ZN aan de Tweede Kamer.