Operatie-2-f6064a6a-1fe5-471b-aa14-303ee79b9938.jpg
Medisch specialistische zorg 06-07-2021

Patiëntenfederatie en ZN publiceren digitale handreiking over patiëntgerichte zorginkoop voor achterban

Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden het belangrijk dat patiënten zich herkennen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Samen met ZN ontwikkelde Patiëntenfederatie Nederland de handreiking Patiëntgerichte zorginkoop, waarmee patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars hun voordeel kunnen doen bij de inkoop van zorg.

Sommige zorgverzekeraars nodigen patiëntenorganisaties al uit en gaan in gesprek over hoe patiëntervaringen te benutten bij zorginkoop. Elk jaar kopen zorgverzekeraars zorg in voor hun verzekerden, zodat deze er zeker van kunnen zijn dat ze zorg kunnen krijgen als ze die nodig hebben. Bij het inkopen kijken zorgverzekeraars niet alleen naar het aantal operaties, behandelingen of andere zorgvormen, ze maken ook afspraken over bijvoorbeeld de kwaliteit ervan.

Kennis over geleverde zorg
''Patiënten hebben hun eigen ervaringen en daardoor ook kennis over de geleverde zorg, die zorgverzekeraars ook goed kunnen gebruiken voor de zorginkoop. Deze expertise draagt bij aan betere zorg voor de verzekerden'', aldus Wout Adema, directeur zorg van ZN.

Deze digitale handreiking helpt patiëntorganisaties en zorgverzekeraars op weg naar meer patiëntgerichte zorginkoop. Ze geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag: kunnen zorgverzekeraars rekening houden met de wensen en behoeften van patiënten in de zorginkoop? Hoe kunnen zij de ervaringen van patiënten zo effectief mogelijk ophalen en inzetten? En hoe kunnen patiëntenorganisaties zich goed voorbereiden op een goede inbreng van patiënten in dit inkoopproces? Wat kan en mag je van elkaar verwachten?

Online publicatie
De online publicatie geeft uitleg over zorginkoop en patiëntparticipatie plus voorbeelden, praktische tips en handige tools. Er is een versie voor patiëntenorganisaties en er is een versie voor zorgverzekeraars.