foto baby - bericht kraamzorg-46092d69-a984-496d-9c3e-b8aa893a18e1.jpg
Eerstelijnszorg 20-07-2021

Kwetsbare gezinnen in Zuid-Limburg krijgen extra kraamzorgondersteuning

Met steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ krijgen 250 kwetsbare gezinnen in Zuid-Limburg extra ondersteuning in de periode na de geboorte van hun kind. Deze pilot is onderdeel van het regionale programma ‘Trendbreuk’, waarmee een breed en divers samenwerkingsverband de gezondheidsachterstanden in die regio ten opzichte van de rest van Nederland beoogt in te lopen. Door vrijstelling van de wettelijke eigen bijdrage en langere ondersteuning gedurende deze belangrijke tijd, krijgen jonge kinderen een grotere kans op een gezond leven.

De proeftuin waarmee de gezinnen extra ondersteuning krijgen is onderdeel van ‘Trendbreuk’, een programma waarmee een breed en divers netwerk de Zuid-Limburgse gezondheidsachterstanden wil doorbreken. In de regio kiezen steeds meer gezinnen in een kwetsbare positie voor minimale of zelfs geen kraamzorg. Dit komt onder meer door de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg. Maar ook doordat het aantal uren zorg vanuit de Zorgverzekeringswet voor gezinnen in een kwestbare positie niet altijd voldoende ondersteuning biedt.

Sociaal economische verschillen
Deze sociaal economische verschillen hebben gevolg op de gezondheid. In Zuid-Limburg ligt het aantal kinderen dat te vroeg geboren wordt bijvoorbeeld relatief hoog, net als het aantal kinderen met een aangeboren afwijking. De proeftuin Geboortezorg Flex biedt deze gezinnen gratis en langere kraamzorg en moet helpen het tij te keren. En daarmee vormt het een belangrijk onderdeel van het programma Trendbreuk.

De aanpak
Van oktober 2021 tot eind 2022 worden 150 gezinnen in een kwetsbare positie vrijgesteld van de wettelijke eigen bijdrage van €4.60 per uur. Zo zijn zij verzekerd van voldoende gratis kraamzorg tijdens de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling. Deze extra ondersteuning helpt deze gezinnen om beter voorbereid en met meer zelfvertrouwen het ouderschap aan te gaan. Daarnaast komen 100 gezinnen die nog een extra steuntje in de rug nodig hebben in aanmerking voor langere kraamzorg. De zorgkosten die gemoeid zijn met deze aanpak worden onder meer gedragen door de zeven gemeenten in Parkstad Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Naast de gemeenten en de zorgverzekeraars zijn ook GGD Zuid-Limburg en Geboortezorg Limburg als grootste kraamzorgorganisatie in de regio betrokken bij de proeftuin Geboortezorg Flex.