download.jpg
Zorgverzekering 24-09-2021

Corona-regeling zittend ziekenvervoer verlengd

Corona had in 2020 financiële impact op taxivervoerders die patiënten van en naar bijvoorbeeld het ziekenhuis vervoeren (zittend ziekenvervoer). Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) afgesproken dat de continuïteitsbijdrageregeling (cb-regeling), waarop vervoerders al eerder een beroep konden doen, wordt verlengd tot en met december 2020. Daarnaast is het meerkostenpercentage voor vervoerders vastgesteld op 2,35%. 
 
Door corona-maatregelen konden ziekenvervoerders minder ritten maken dan voor de uitbraak van corona. Ook konden ze niet meerdere passagiers tegelijk vervoeren. Daarnaast hadden ze ook te maken met langere wisseltijden. Ze moesten tegelijkertijd investeren in spatschermen en extra schoonmaakwerkzaamheden. De maatregelen duurden, mede ook door overheidsvoorschriften, langer dan de periode dat de cb-regeling van de zorgverzekeraars tot nu toe gold. Vandaar dat nu ook deze regeling wordt verlengd voor het zittend ziekenvervoer. 
 
Verlengde cb-regeling
ZN vindt het belangrijk dat verzekerden, zowel tijdens als na corona, kunnen gebruikmaken van het zittend ziektevervoer. We zijn daarom blij dat we met de koepel van vervoerders (KNV) overeenstemming hebben bereikt over een passende aanvulling voor de al eerder toegezegde ondersteuning. De vergoeding voor covid-ritten is in deze afspraken verdisconteerd. De cb-regeling was al een keer eerder verlengd, maar krijgt met deze afspraak dus een looptijd van maart tot en met december 2020. Om voor de verlengde periode in aanmerking te komen, dienen de vervoerders die eerder al de cb hebben aangevraagd een aanvullend addendum te ondertekenen. Het loket hiervoor zal 1 oktober worden opengesteld. Het loket is te vinden via VECOZO net als bij de oorspronkelijke cb-aanvraag. De verlenging staat alleen open voor vervoerders die al gebruik hebben gemaakt van de cb-regeling. De cb-regeling is in het leven geroepen om omzetderving op te vangen die door de coronacrisis is veroorzaakt. Voor meer informatie over de cb-regeling verwijzen we naar onze Q and A.
 
Meerkostenregeling
Onderdeel van deze afspraken is ook dat het meerkostenpercentage voor ziekenvervoerders is vastgesteld. Dit percentage is 2,35%. De aanbieders die een meerkostenregeling over 2020 hebben aangevraagd, kunnen de bijdrage binnenkort verwachten. Met de meerkostenregeling krijgen de zorgaanbieders een tegemoetkoming in extra kosten die zij moesten maken als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor meer informatie over de meerkostenregeling verwijzen we naar onze Q and A.