moeder kind laptop baby internetformaat-841960eb-fee9-4862-8688-dffbedbefec9.jpg
Zorgverzekering 15-09-2021

WRR legt vinger op de zere plek: toegang tot zorg en gezondheid onder druk

Zorgverzekeraars zijn blij met de aandacht die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vraagt voor de houdbaarheid van onze gezondheidszorg in het rapport Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. Scherpere keuzes van toekomstige kabinetten zijn ook volgens de zorgverzekeraars nodig om de zorg voor iedereen en altijd toegankelijk te houden en de gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen. 

Nederland is op dit moment een van de landen met de beste toegang tot zorg. We ervaren relatief weinig drempels door reistijd, kosten of wachttijden om de zorg te krijgen die we nodig hebben.* ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg: “Tegelijkertijd groeit het inzicht dat niet iedereen op dezelfde wijze baat heeft van ons zorgsysteem. Sociaaleconomische verschillen worden uitvergroot in het aantal jaren dat iemand korter of langer in goede gezondheid leeft. Voor Nederland is dat ronduit onacceptabel. Toekomstige kabinetten moeten daarom niet alleen nadrukkelijk aandacht hebben voor de toegang tot zorg, maar ook voor de toegang tot gezondheid. Hierbij komen de raakvlakken van de zorg met het sociaal maatschappelijke domein nadrukkelijk in beeld. Alle Nederlanders moeten gelijke mogelijkheden krijgen om hun gezondheid positief te beïnvloeden, bijvoorbeeld met de juiste kennis, gezond eten, beweging en de omstandigheden om maatschappelijk en mentaal weerbaar te zijn.” 

Snelgroeiende vraag
Als gevolg van de vergrijzing, de toename van welvaartsziektes en de genezingskansen die innovatieve behandelingen en geneesmiddelen bieden, neemt de vraag naar zorg zo hard toe dat we inderdaad tegen grenzen aanlopen. Daardoor kan alsnog de uitstekende toegang tot zorg onder druk komen te staan. Van den Berg: “Er zullen in de toekomst niet genoeg zorgmedewerkers zijn om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. De macro-economische ruimte ontbreekt om de rekening van de groeiende zorg op een evenwichtige manier op te vangen. De urgentie om daarop nu al in te spelen, ook met scherpe politiek keuzes, is groot. De capaciteitsproblemen werden pijnlijk zichtbaar bij de zorg voor coronapatiënten en is een voorproefje voor de komende jaren in steeds meer onderdelen van de zorg. De uitdaging is hoe we samen de zorg slimmer kunnen organiseren om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, digitalisering en passende zorg zijn daarin belangrijke sleutels. Maar alleen naar de zorg kijken is niet genoeg. Het gaat ook om het beheersbaar houden van de vraag door een stevige inzet op preventie. Vandaar ons pleidooi voor aandacht voor toegang tot gezondheid.” 

*De zorgverzekeringswet in perspectief. Terugblik op dertien jaar zvw