Maxima werkbezoek stichting Vriendendiensten, internetformaat-ec2a4ae2-2253-4d3f-a0b5-03a1815d5b0d.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 21-09-2021

Koningin Máxima in gesprek met onder meer Eno over pilot ggz wachttijden

Koningin Máxima bracht op 16 september een werkbezoek aan stichting Vriendendiensten Deventer, winnaar van één van de drie Appeltjes van Oranje 2021. De koningin ging onder meer in gesprek met initiatiefnemers van een pilot waarbij verschillende partijen samenwerken aan de aanpak van wachttijden in de ggz.  De betrokken partijen bij het project en gesprekspartners van de Koningin tijdens het werkbezoek zijn: Vriendendiensten Deventer, Dimence, gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno.

Stichting Vriendendiensten is een regionale, onafhankelijke, cliëntgestuurde organisatie op het gebied van ggz. In de pilot werken drie teams van ggz zorgaanbieder Dimence die cliënten ambulant behandelen, nauw samen met de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners van stichting Vriendendiensten. Het doel is, om tijdens het wachten op ggz-behandeling, problemen op andere leefgebieden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken en meer nadruk te leggen op persoonlijk/maatschappelijk herstel.

Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning
Mensen die psychische problemen hebben, kampen vaak ook met andere problemen in hun leven, zoals problemen met financiën, huisvesting, werk, dag-invulling en sociale relaties. Deze problemen kunnen een effectieve behandeling behoorlijk in de weg staan. Daarom zetten Dimence en Vriendendiensten in op het actief aanbieden van onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning. Door deze samenwerking verschuift een deel van de hulp die een cliënt nodig heeft van de specialistische ggz-zorg naar het sociaal domein. Behandelaren van Dimence kunnen zich specifiek richten op de behandeling, hoeven zich niet of minder bezig te houden met hulpvragen op andere levensgebieden en hebben hierdoor meer tijd om nieuwe cliënten in zorg te nemen. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van de ggz-zorg en -ondersteuning in de regio Midden IJssel.

Successen toelichten bij koningin
Beleidsadviseur ggz bij Eno Sabine de Roos, was aanwezig bij het gesprek met de koningin. “Het was een hele eer om het gesprek te kunnen voeren over dit ggz-project. Eno en de gemeente Deventer steunen de samenwerking van Dimence en stichting Vriendendienst Deventer. Het is dan ook prachtig om te zien dat er resultaat wordt geboekt en dat we onze successen bij de koningin konden toelichten.”