Miljoenennota 2022, internetformaat-4517ce0d-82bf-45df-b14a-d4f305aed72a.jpg
Zorgverzekering 21-09-2021

Zorgverzekeraars: Nieuw kabinet, geef prioriteit aan houdbaarheid zorgstelsel

“Iedereen heeft een keer zorg nodig. We mogen er dan op rekenen dat we op tijd een passende behandeling krijgen van goede kwaliteit, en dat we dezelfde rechten hebben als ieder ander. De stijgende zorgvraag en personeelstekorten in de zorg zetten de houdbaarheid van ons solidaire zorgsysteem onder druk. Dat zien we ook terug in de Rijksbegroting; de zorgkosten zijn weer gestegen, waardoor de zorg met een aandeel van 26% tot de grootste uitgaven blijft behoren. Het is daarom nu tijd om urgentie om te zetten in actie. We vragen het nieuwe kabinet om prioriteit te geven aan het duurzaam betaalbaar en toegankelijk maken van onze zorg”, zegt voorzitter Dirk Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland in reactie op de vandaag door het kabinet gepresenteerde begroting voor 2022.

“De zorg vraagt onze aandacht. Het inzicht groeit dat niet iedereen op dezelfde wijze baat heeft van ons zorgsysteem. Sociaaleconomische verschillen worden uitvergroot in het aantal jaren dat iemand korter of langer in goede gezondheid leeft. Dat is ronduit onacceptabel”, stelt Van den Berg. “Door de sterk stijgende zorgvraag en de tekorten aan personeel knelt het bovendien nu al in bepaalde sectoren, zoals de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. We kunnen daarom niet wachten met het zekerstellen van de toegankelijkheid van zorg en het mogelijk maken van een gezonder leven voor iedereen. Zo versterken we het algemeen vertrouwen in ons zorgsysteem.”

Iedereen toegang tot zorg
Zorgverzekeraars stellen dat zij de toegankelijkheid van zorg in de toekomst alleen kunnen blijven garanderen als we nu keuzes maken over welke zorg we met elkaar willen betalen via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dat vraagt dat we met elkaar kritisch durven kijken welke zorg daadwerkelijk gezondheidswinst oplevert. De vraag naar zorg moeten we daarnaast zoveel mogelijk vóór zijn, door alle Nederlanders gelijke mogelijkheden te bieden om hun gezondheid positief te beïnvloeden. Denk aan de juiste kennis, gezond eten, beweging en voldoende steun bij sociale of mentale problemen. Zorgverzekeraars willen graag meer wettelijke mogelijkheden krijgen om samen met gemeenten in het sociaalmaatschappelijk domein meer te kunnen doen aan preventie.

Zorg ook na corona betaalbaar
Van den Berg: “De betaalbaarheid van zorg is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor het voortbestaan van ons solidaire zorgsysteem. We zien al sinds de jaren zeventig dat de zorguitgaven van de overheid sneller groeien dan ons totale inkomen, ondanks de toegenomen doeltreffendheid van zorg uit de zorgverzekeringswet. Zowel de persoonlijke zorguitgaven nemen toe, net als het aandeel dat de zorg heeft in de Rijksbegroting. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om die kosten beheersbaar te houden waardoor ook geïnvesteerd kan blijven worden in bijvoorbeeld het onderwijs, woningen en het klimaat.” 

Voor 2022 zijn de zorgkosten door corona voor de zorgverzekeraars weer lastiger in te schatten. Zij stellen uiterlijk 12 november de definitieve premies voor dat jaar vast, samen met de pakketten voor de aanvullende verzekering. Zij baseren zich daarbij op de rekenpremie die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt. Hieruit blijkt dat het kabinet nu verwacht dat corona de premie waarschijnlijk niet zal opdrijven, maar dat de stijgende zorgkosten, voornamelijk door hogere loonkosten, dat wel doen. Corona zal wel effect hebben op de premies voor de komende jaren. Zoals altijd, zullen zorgverzekeraars ook voor 2022 inzetten op een beheerste premieontwikkeling, waarbij zij waar mogelijk gebruikmaken van hun financiële buffers.