wijkverpleging-79d89ff4-b23b-4345-a88e-ece515588fc9.jpg
Langdurige zorg 23-09-2021

Wachtlijsten verpleeghuiszorg: meeste mensen kunnen en willen wachten op plaats van voorkeur

De meeste mensen die wachten op een plaats in een verpleeghuis kunnen en willen wachten op een plaats van hun voorkeur. In totaal staan er op 1 juli 2021 15.735 mensen op de wachtlijst, tegenover 17.469 mensen op 1 april 2021, een afname van 1.734. Dit blijkt uit de wachtlijstrapportage verpleeghuiszorg over het tweede kwartaal van 2021. In deze landelijke rapportage van Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland staat hoeveel mensen in Nederland wachten op een plaats in een verpleeghuis, wat de te verwachten vraag naar verpleegzorg is en ook wat de regionale verschillen zijn.

Sinds 1 januari 2021 zijn er in de langdurige zorg (Wlz) nieuwe wachtstatussen die meer inzicht geven in de reden waarom iemand op een wachtlijst staat. Inmiddels hebben de zorgkantoren en zorgaanbieders met vrijwel al hun cliënten op een wachtlijst contact gehad en een nieuwe wachtstatus met classificatie vastgesteld. Voor de invoering van de nieuwe wachtstatussen bestond de grootste groep wachtenden uit mensen met de status ‘niet-actief wachtend’. Nu blijkt dat de meeste mensen (72%) de status ‘wacht op voorkeur’ hebben en aangeven te kunnen en willen wachten op een plaats bij hun voorkeursaanbieder. Een plaats wordt in de meeste gevallen op redelijke termijn gevonden. Het aantal mensen dat urgent een plaats in een verpleeghuis nodig heeft, is met 150 relatief beperkt.  Het merendeel van deze cliënten staat op 1 juli korter dan 4 weken op de wachtlijst. Vrijwel alle urgent te plaatsen cliënten krijgen binnen de wettelijke termijn van 13 weken een opnameplaats.

Daling aantal wachtenden
Eind 2020 was er nog sprake van een stijging van het aantal mensen op een wachtlijst voor verpleeghuiszorg. In de eerste twee kwartalen van 2021 neemt het aantal wachtenden af. Deze daling wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren en er zijn regionale verschillen. Factoren zijn bijvoorbeeld sterfgevallen door corona, vertraging in het afgeven van nieuwe Wlz-indicaties bij het CIZ en een stijging van het aantal cliënten dat uit voorzorg wacht en dus geen opnamewens heeft.

De vraag naar verpleeghuiszorg zal de komende jaren flink toenemen. Met behulp van de cijfers in de kwartaalrapportages gaan zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten om samen voldoende aanbod van passende verpleeghuiszorg te realiseren.

Lees hier wat zorgkantoren nog meer doen om wachtlijsten in de langdurige zorg te beperken.