huisarts bloeddruk meten-49810e16-4715-461d-b145-7f9dcb6871fb.jpg
Eerstelijnszorg 08-10-2021

CZ maakt regionale meerjarige afspraak met Zuid-Limburgse huisartsen

Zorgverzekeraar CZ heeft samen met 70 huisartsenpraktijken en zorggroep HuisartsenOZL in Oostelijk Zuid-Limburg een regionaal meerjarig contract gesloten. Het is zeer bijzonder dat alle huisartsen in een regio een dergelijk contract sluiten, waarbij ze allemaal op dezelfde manier gaan werken. Dat wil zeggen: meer mensen uit het ziekenhuis houden die tegelijkertijd kwalitatief goede zorg krijgen voor lagere kosten.

Dit regionale contract is het vervolg op het project PlusPraktijken waaraan 14 praktijken met ondersteuning van de zorggroep uit de regio hebben gewerkt aan de huisartsenpraktijk van de toekomst.  Alle huisartsenpraktijken in de regio hebben de werkwijze van de PlusPraktijken nu omarmd.  Uit de tussenevaluatie van de PlusPraktijken van de Universiteit Maastricht bleek de aanpak succesvol: zorg dichter bij de patiënt waarmee veel geld bespaard wordt zonder dat dit ten koste gaat van de ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt. Bijvoorbeeld door het voorkomen van onnodige doorverwijzing naar het ziekenhuis door specialisten spreekuur te laten houden in de praktijk.

Innovatieve contractering binnen huidige kaders
Alle 70 huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg hebben vrijwillig besloten deel te nemen aan de meerjarige afspraak met CZ. Het vierjarig contract is tot stand gekomen binnen de huidige financieringsmogelijkheden. Alle huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg hebben positief gereageerd op de keuze voor een zogenaamd regionaal S3 pakket. In dit pakket zijn verschillende innovatieve projecten gebundeld die tijdens het project Pluspraktijken succesvol zijn gebleken, aansluiten bij de regionale uitdaging en een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het 10-jarige contract tussen CZ en het Zuyderland. Dat laatste contract biedt onder meer de ruimte om de zorg die mensen nodig hebben ook echt op de juiste plek te organiseren. Voor patiënten betekent dit dat zij meer zorg dicht bij huis ontvangen en niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeven.