ehealth tablet oudere ouderen-f988e044-cca9-4599-8a12-778acec2c6f5.jpg
Eerstelijnszorg 18-11-2021

Zorgverzekeraars maken het makkelijker om thuiszorgtechnologie vergoed te krijgen

Zorgverzekeraars hanteren sinds kort allemaal hetzelfde aanvraagformulier voor gecontracteerde zorgaanbieders van wijkverpleging die financiering voor thuiszorgtechnologie willen aanvragen. Voorheen had elke verzekeraar zijn eigen formulier met eigen vragen. Vanaf nu maken zorgverzekeraars het voor aanbieders zo makkelijk mogelijk om bij meerdere zorgverzekeraars een thuiszorgtechnologie te contracteren. De nieuwe manier van werken vermindert administratieve lasten voor de zorgaanbieder en maakt het opschalen en versneld invoeren van bewezen digitale zorg makkelijker. Elke verzekeraar kan nog wel eventuele individuele aanvullingen opnemen.

Thuiszorgtechnologie is zorg op afstand. Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat deze vormen van zorg worden ingezet ter ondersteuning van de zorg thuis. Mits ingezet vanuit een bewuste keuze en visie, kan het de kwaliteit van zorg ten goede komen en er voor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Thuiszorgtechnologie kan er ook toe bijdragen dat in de toekomst wijkverpleging beschikbaar blijft, ondanks de arbeidskrapte. Thuiszorgtechnologie zorgt er immers voor dat wijkverpleging efficiënter wordt of dat fysiek geleverde zorg vervangen kan worden door technologie.

Bewezen en nieuwe technologie
Twee vormen van thuiszorgtechnologie hebben zich al bewezen: de medicijndispenser en beeldschermzorg. Gecontracteerde aanbieders kunnen deze vormen van thuiszorgtechnologie al declareren. Ook voor andere vormen van thuiszorgtechnologie die nog niet (breed) toegepast worden, kunnen aanbieders een aanvraag voor financiering indienen in bij de zorgverzekeraar.

Versnelling digitalisering
De invoering van de nieuwe formulieren past bij de brede ondersteuning van zorgverzekeraars van de versnelling van digitalisering van de zorg. Digitale zorg draagt niet alleen bij aan kwaliteit van zorg en leven, maar ook aan de toegankelijkheid van zorg. Op korte termijn en in de toekomst. Daarnaast is veilige en betrouwbare digitale zorg een middel om eigen regie en onafhankelijkheid van patiënten te vergroten. Zij kiezen waar mogelijk samen met de zorgaanbieders hoe en waar ze de zorg willen ontvangen. Vaak zal dit een combinatie van beide zijn.