TS-20180123-ZN_Ziekhuis-36 (3)-17feaa32-0cd2-4895-a6a1-4bfe6a035fa5.jpg
Zorgverzekering 23-11-2021

Zorgverzekeraars: we werken aan uitvoeren extra salarisverhoging zorgpersoneel 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren dragen bij aan het zo snel mogelijk structureel verhogen van de salarissen in de zorg. Zij maken daarover nu afspraken met zorgaanbieders. Daarmee geven zij uitvoering aan het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen. Het extra geld wordt onder andere via de tarieven in de contracten van de zorgverzekeraars en zorgkantoren beschikbaar gesteld aan werkgevers in de zorg. De werkgevers hebben de opdracht om daarmee de salarissen te verhogen van medewerkers met een middeninkomen.

Het zijn intensieve tijden voor de zorg. Bovendien is de arbeidsmarkt voor zorgmedewerkers krap, terwijl de vraag naar zorg groeit. Tweede Kamerleden Maarten Hijink (SP) en Mirjam Bikker (Christen Unie) hebben het kabinet met een motie gevraagd extra geld beschikbaar te stellen voor een structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers. Het kabinet heeft deze motie vervolgens uitgewerkt in een besluit. Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg: “De politiek uit hiermee waardering voor het werk van zorgmedewerkers. Bovendien, goede verdiensten in combinatie met een goede werkomgeving maken de sector meer concurrerend op de arbeidsmarkt. Beiden zijn belangrijk nu wij steeds vaker handen tekortkomen. De zorgverzekeraars en zorgkantoren leveren vanzelfsprekend hun bijdrage aan het uitvoeren van dit kabinetsbesluit.”

Uitvoering
Zorgverzekeraars maken onafhankelijk van elkaar afspraken met zorgaanbieders over het verlenen van zorg en de vergoeding daarvan. Om de uitvoering van het kabinetsbesluit mogelijk te maken, voeren de individuele zorgverzekeraars momenteel zo snel en soepel mogelijk de benodigde wijzigingen door in de contracten met zorgaanbieders. De contracten die al waren ondertekend, en waarin de loonstijging dus nog niet was verwerkt, passen zorgverzekeraars aan, of zij spreken met zorgaanbieders af om vanaf volgend jaar te werken met aangepaste tarieven. De loonstijging wordt voor alle zorgsoorten, indien nodig met terugwerkende kracht, per 1 januari 2022 doorgevoerd.  

Zorgverzekeraars berekenen een opslag van 1,13% op het loongedeelte van tarieven in de contracten, zoals besloten door het kabinet. Op de hoogte en ontwikkeling van tarieven zijn meer factoren van invloed dan de vergoeding voor de loonkostenontwikkeling. Hierdoor bestaan, ook nadat de wijziging is doorgevoerd, verschillen in de hoogte van de tarieven. Voor zorgsoorten waarbij het loongedeelte van de tarieven niet vaststaat, kan de aanpak per zorgverzekeraar verschillen voor het doorvoeren van het besluit. Zorgverzekeraars informeren individueel en gezamenlijk zorgaanbieders over de werkwijze voor hun specifieke zorgsoort.

Vervolg
Het is na de doorvertaling in de tarieven aan de bestuurders van zorgorganisaties, de werkgevers, om te zorgen dat het extra geld ook ten goede komt aan de salarissen van zorgmedewerkers met een middeninkomen. Dirk Jan van den Berg: “Het is belangrijk dat zorgmedewerkers de verhoging zo snel mogelijk terugzien op hun salarisstrook. Zorgverzekeraars vragen aan werkgevers om heldere afspraken te maken met de vakbonden of hun werknemers. Daarnaast moeten alle partijen in de zorg blijven werken aan een toekomstbestendige zorg om een oplossing te vinden voor de personeelstekorten.” Het kabinet maakt de 675 miljoen euro vrij door verhoging van de nominale premie (met 13 euro per verzekerde per jaar) en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, die meestal wordt afgedragen door werkgevers. Hierdoor dragen zowel bedrijven als verzekerden bij aan de stijging van lonen van middeninkomens in de zorg.