EHFCN conference-0af52c63-3539-460e-a1af-f5c2a991d8f5.jpg
Controle & Fraudebeheersing 12-11-2015

EHFCN komt met Europese wetenschappelijke publicatie over fraude en corruptie in de zorg

Op de jaarlijkse Europese conferentie over fraude en corruptie in de zorg, die op 5 en 6 november voor de eerste maal plaatsvond in Nederland, heeft de EHFCN bekendgemaakt dat zij een wetenschappelijke publicatie voorbereidt over dit onderwerp. Het wordt een bloemlezing van een groot aantal artikelen over de aanpak van fraude en corruptie in verschillende Europese landen en een aantal bijdragen vanuit de academische wereld.

De publicatie, die de eerste in zijn soort is, moet in de tweede helft van 2016 uitkomen en belicht de fraude en corruptie in de zorg vanuit economisch, juridisch en criminologisch perspectief. Voor deze publicatie werkt de EHFCN intensief samen met de NZa, die een belangrijke rol vervult bij de contacten met onder meer de uitgever en bij de redactie van de publicatie. EHFCN is het Europese netwerk tegen fraude en corruptie in de zorg. De 130 deelnemers aan de conferentie waren afkomstig uit vele, vooral Europese landen.

Naast het nieuws over de wetenschappelijke publicatie belichtte de conferentie een veelheid aan onderwerpen. Onderwerpen die de sprekers behandelden, waren:

  • Het Nederlandse zorgstelsel en zijn uitdagingen en successen op het gebied van controle en fraude. André Rouvoet sprak namens ZN over de wijze waarop zorgverzekeraars op deze terreinen met elkaar samenwerken
  • Een rondgang langs zeven Europese landen en hun huidige aanpak
  • De economische invalshoek bij de aanpak van fraude
  • Een juridische blik op fraude en corruptie
  • De drijfveren van de plegers van fraude en corruptie en de invloed van omstandigheden daarbij

Op interactieve wijze kwamen in subgroepen onder meer de Nederlandse rolverdeling tussen overheid, zorgverzekeraars, toezichthouder en opsporingsinstantie aan de orde. Ook konden de deelnemers in de schoenen van een andere ‘partij’ (overheid, zorgaanbieder, verzekerde, zorgverzekeraar) gaan staan door hun voornaamste dilemma’s te horen en na te denken over oplossingen die de deelnemers vanuit hun eigen rol en perspectief zouden kunnen bieden. Het derde interactieve onderdeel ging over ‘the perfect approach’ waarbij een best practice op het gebied van preventie, detectie, onderzoek, vervolging of handhaving de deelnemers aanzette tot het nadenken over wat voor hen de perfecte aanpak zou zijn.

Vervalsing medicijnen aanpakken
In de slotpresentatie bepleitte Oscar Alarcon van de Raad van Europa het belang van een krachtige aanpak van vervalsing van medicijnen (‘counterfeit medicine’). Zonder een goede aanpak hiervan is het risico op gezondheidsproblemen en zelfs overlijden door onjuist samengestelde medicijnen onaanvaardbaar groot. Om die reden heeft Raad van Europa hiervoor dan ook een verdrag opgesteld (‘The Medicrime Convention’) dat, zo gaf Alarcon terecht aan, door Nederland als één van de weinig West-Europese landen, nog niet getekend, laat staan geratificeerd is.

De conferentie was al met al succesvol: sprekers brachten interessante informatie, de deelnemers hebben veel met elkaar besproken en uitgewisseld en zien uit naar verdere samenwerking, zowel onderling als in breder Europees verband.