Ouderen koffiedrinken-599afc29-23fb-4f43-914b-048356ff0337.jpg
Langdurige zorg 01-12-2021

NZa: zorgkantoren hebben budget voor langdurige zorg in 2020 rechtmatig besteed

Zorgkantoren zijn verheugd over de uitkomsten van het onderzoek van de NZa naar de besteding van de kosten van de langdurige zorg in 2020. De rechtmatige besteding van de zorgkosten en beheerkosten nam in 2020 toe, aldus de NZa. En dat in een jaar dat door corona extra zwaar was voor alle partijen. Slechts een klein deel van de uitgaven in 2020 waren onrechtmatig of onzeker. Dat blijkt uit het rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2020’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het volledige bericht van de NZa en het rapport kunt u hier lezen.

De NZa concludeert dat de financiële verantwoording van zorgkantoren over 2020 in orde is. Zorgkantoren hebben hun financiële processen over 2020 goed ingericht. De NZa noemt dit een grootse prestatie gezien de enorme impact van de coronapandemie op de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), de kosten van de langdurige zorg en de financiële bedrijfsvoering van zorgkantoren. De rechtmatige besteding van de zorgkosten en beheerkosten namen in 2020 toe. Slechts een klein deel van de uitgaven waren onrechtmatig of onzeker.

Onrechtmatigheden afgenomen
De zorgkosten van de Wlz bedroegen in 2020 € 25.790 miljoen. Hiervan is 97,2%, € 25.075 miljoen, rechtmatig. De zorgkantoren hebben zich samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NZa afgelopen jaren ingespannen om de onrechtmatigheden en onzekerheden zoveel mogelijk terug te dringen. Over 2020 stelt de NZa dat de onrechtmatigheden afgenomen zijn tot € 296 miljoen.

Impact corona
Het ministerie van VWS nam in 2020 verschillende maatregelen om de financiële invloed van de coronapandemie op de zorgaanbieders te beperken. Om de continuïteit van zorg te waarborgen ontvingen zorgaanbieders via verschillende regelingen € 1.282 miljoen aan compensatie. Hiermee konden zorgaanbieders hun doorlopende kosten betalen en hun cliënten ook tijdens de coronapandemie goede zorg bieden. Zorgkantoren zijn er in nauw overleg met Zorginstituut Nederland, ZN, NZa en accountants in geslaagd die extra kosten goed te verantwoorden, concludeert de NZa.
Zorgkantoren zijn verheugd met de uitkomsten van het NZa onderzoek. Zij zien hierin de bevestiging dat het zelfs in het bijzondere moeilijke coronajaar 2020 met alle partijen gelukt is om onrechtmatigheden terug te dringen.