Rollator.jpg
Langdurige zorg 07-12-2021

Wachtlijsten verpleegzorg 3e kwartaal ‘21: ruime meerderheid wil wachten op plaats bij voorkeursaanbieder

Bijna 71% van alle wachtenden voor een verpleeghuis wil en kan wachten op een plaats bij de aanbieder van hun voorkeur. Het gaat om 12.025 van de in totaal 16.947 mensen op de wachtlijst voor verpleeghuiszorg. Het aantal mensen op de wachtlijst is in het derde kwartaal van dit jaar met 1.239 toegenomen maar ligt nog ruim onder het totaalaantal van begin dit jaar. Van de cliënten die 1 oktober 2021 op de wachtlijst staan, ontvangt 94% overbruggingszorg. Dit blijkt uit de landelijke wachtlijstrapportage Verpleging & Verzorging over het derde kwartaal van 2021.

De landelijke rapportage Verpleging & Verzorging (V&V) van Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland laat per kwartaal zien hoeveel mensen in Nederland wachten op een plaats in een verpleeghuis, wat de ontwikkelingen zijn en ook wat de regionale verschillen zijn. De Q3 rapportage geeft een beeld van de situatie in de maanden juli, augustus en september. De cijfers geven dus geen beeld van de huidige situatie. Uit de rapportage over het derde kwartaal van dit jaar blijkt dat het totaal aantal wachtenden is toegenomen met 1.239 personen ten opzichte van 1 juli jl. Er staan nu 16.947 mensen op de wachtlijst. Dit aantal ligt nog steeds ruim onder het totaal van 1 januari jl. Toen wachten er 21.029 mensen met een Wlz-indicatie op zorg in een verpleeghuis.

Voorkeursaanbieder
De stijging in het derde kwartaal wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Zo was onder andere de uitstroom uit verpleeghuizen lager dan de instroom, waardoor de wachtlijsten opliepen. De stijging van het aantal cliënten dat wacht op de aanbieder van hun voorkeur was eveneens van invloed. Op 1 oktober jl. gaven 12.025 cliënten aan dat zij willen wachten op een plaats bij hun voorkeursaanbieder. En dat dit wat hen betreft ook kan. Het gaat om bijna 71% van het totaal aantal cliënten op de wachtlijst.

Opname
De rapportage beschrijft ook hoelang het duurt voordat mensen worden opgenomen. Van de mensen die in de periode 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 zijn opgenomen in een instelling, startte de zorg en opname voor ruim een derde (34%) op de ingangsdatum van de (her)indicatie. Twee derde (67%) van de cliënten kreeg binnen 6 weken de zorg op de geïndiceerde plaats. Binnen 13 weken was ca. 82% opgenomen in een zorginstelling en na 6 maanden bedroeg dit 95% van de cliënten.

De vraag naar verpleeghuiszorg zal de komende jaren flink toenemen. Met behulp van onder andere de cijfers in de kwartaalrapportages en regioplannen zijn zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders, gemeenten en woningbouwcorporaties om samen voldoende aanbod van passende verpleeghuiszorg te realiseren. De resultaten van deze inspanningen worden medio december in de regiomonitors gepubliceerd door de zorgkantoren verenigd in Zorgverzekeraars Nederland.

De kwartaalrapportage en meer informatie over de wachtlijsten langdurige zorg en de aanpak daarvan vindt u hier.