wachttijden wachtlijst wachtkamer-89ab75ec-2255-4c2a-877a-9b9a1ddfb7b9.jpg
Langdurige zorg 15-12-2021

Betere zorg voor Korsakov-cliënten door nieuwe expertisecentra langdurige zorg

Met ingang van komend jaar kunnen zorgkantoren gespecialiseerde zorg inkopen bij een aantal nieuw benoemde expertisecentra in de langdurige zorg. Het gaat om zorg voor cliënten met het syndroom van Korsakov, een aandoening die relatief weinig voorkomt, maar waarvan de zorgvraag complex is. Het betreft een pilot van twee jaar, waarvoor VWS extra geld beschikbaar heeft gesteld. Zorgkantoren zijn positief over de nieuwe structuur met expertisecentra voor de langdurige zorg.

In 2019 heeft het ministerie van VWS laten onderzoeken welke cliënten in een Wlz-instelling verblijven met een complexe zorgvraag en een aandoening die relatief weinig voorkomt. Een van die zogenoemde laag volume hoog complexe cliëntgroepen betreft mensen met het syndroom van Korsakov. Zij hebben vaak niet alleen lichamelijke klachten en aandoeningen, maar kampen ook met psychische, sociale en gedragsproblemen.

Expertisecentra
Om de laag volume hoog complexe zorg voor Korsakov-cliënten te verbeteren, wordt de zorg voor hen gebundeld in een aantal regionale expertisecentra (REC’s) en doelgroepen expertisecentra (DEC’s) verspreid over Nederland. Cliënten kunnen verblijven in een expertisecentrum en daar de zorg ontvangen. Expertisecentra kunnen hun specialistische kennis ook gaan overdragen aan andere zorginstellingen waar cliënten met Korsakov wonen (zogenoemde outreachende zorg).

Visitatie
De Commissie expertisecentrum langdurige zorg (CELZ) adviseert VWS  over welke zorgaanbieders voldoen aan de criteria voor het zijn van expertisecentrum en voor hoeveel Korsakov-cliënten. Zorgkantoren kopen deze zorg in, zodra de CELZ de expertisecentra na visitatie in haar advies heeft benoemd. De planning is dat de zorgkantoren de gespecialiseerde zorg die de expertisecentra leveren per 1 mei 2022 contracteren.

Pilot
De pilot met deze nieuwe zorginfrastructuur voor Korsakov-cliënten loopt twee jaar. Het ministerie van VWS heeft hiervoor zeven miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Zorgkantoren zien in de nieuwe structuur met expertisecentra voor de langdurige zorg een mogelijkheid om de laag volume hoog complexe zorg voor Korsakov-cliënten te verbeteren. De inzichten en ervaringen die de komende twee jaar in deze pilot worden opgedaan zijn daarom van groot belang. De intentie van VWS, de NZa en zorgkantoren is om na de pilot te komen tot een eenduidig tarief voor deze doelgroep en duidelijkheid over de reikwijdte van de outreachende zorg.

Meer informatie over de inkoop door zorgkantoren van zorg voor Korsakov-cliënten met een specifieke zorgvraag leest u in het aanvullend beleid.