wijkverpleging-01ca4e3d-8f43-40ab-8ae9-a20e2e7f3d77.jpg
Eerstelijnszorg 27-01-2022

Coördinatiepunt voor acute ouderenzorg voorkomt onnodige opnames in ziekenhuis

Zorgorganisaties in West-Brabant hebben sinds ruim een half jaar een centraal coördinatiepunt dat 24/7 inzicht geeft in de beschikbaarheid van verpleeghuisbedden voor ouderen in een crisissituatie. Veel ouderen belanden na een crisissituatie op de spoedeisende hulp of worden in het ziekenhuis opgenomen. Vaak is dit niet de meest geschikte plek voor deze mensen om te herstellen. Bovendien bezetten zij onnodig een ziekenhuisbed. Het AanmeldPortaal, zoals het coördinatiepunt heet, heeft inmiddels al tientallen onnodige opnames in het ziekenhuis voorkomen. De zorgverleners in West-Brabant hebben samen met zorgverzekeraar CZ het initiatief genomen voor Het AanmeldPortaal.

Huisartsen, SEH-artsen maar ook wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners kunnen contact opnemen met het portaal wanneer zij het niet verantwoord vinden dat de patiënt zelfstandig thuis verblijft. Armand Lagrouw, regiomanager van zorgorganisatie Surplus: “In een spoedsituatie hoeven de zorgverleners dankzij Het Aanmeldportaal niet meer rond te bellen naar verschillende zorginstellingen. We weten dat dit vaak uren in beslag neemt. Ook een heel fijne meerwaarde is dat snel collegiaal overleg kan plaatsvinden tussen bijvoorbeeld huisarts en professional binnen een zorgorganisatie. Zo bepalen zij samen hoe de betreffende patiënt het beste geholpen kan worden. Dat het werkt, blijkt uit de praktijk van de afgelopen maanden: we hebben al tientallen onnodige opnames weten te voorkomen.”

Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ: “Zorg is niet onbegrensd beschikbaar, we moeten er zuinig op zijn en verstandig mee omgaan. Het coördinatiepunt voor acute ouderenzorg in West-Brabant is een samenwerking die leidt tot effectieve inzet van zorgverlening. Huisartsen hoeven niet uren rond te bellen voor een geschikte plek en een bed op de spoedeisende hulp kan worden ingezet voor de patiënt die het echt nodig heeft. Deze regionale samenwerking leidt echt tot een win-win situatie.”

Het AanmeldPortaal is een onderdeel van een bredere regionale aanpak om tot betere en toekomstbestendigere netwerkzorg voor ouderen te komen. Verschillende zorgorganisaties in West-Brabant hebben op 13 december daarvoor samen met CZ een intentieovereenkomst getekend. Ze gaan de komende drie jaar nog intensiever met elkaar samenwerken.

Bronnen: CZ