download.jpg
16-02-2022

Zorgverzekeraars steunen ook in 2021 wijkverpleging, geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf

Net als in 2020 krijgen zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) ook voor 2021 financiële compensatie via regelingen van ZN. Daarmee komen zorgverzekeraars de zorgaanbieders financieel tegemoet in de kosten die gemaakt zijn tijdens de coronapandemie.

De regeling bevat een component voor meerkosten en kent een compensatieregeling voor omzetuitval ELV/GRZ. Voor grote aanbieders van wijkverpleging, die in 2021 verlies leden door covid gerelateerde omzetuitval, voorziet de regeling eveneens in een passende compensatie.

Zorgverzekeraars waarderen de inzet van de zorgaanbieders. Ondanks de vaak lastige omstandigheden bleven de werkenden in de zorg zich onverminderd inzetten om er voor te zorgen dat patiënten en cliënten goede en voldoende zorg kregen.

Uitwerking regeling
De regeling 2021 was al eerder op hoofdlijnen vastgesteld in samenspraak met brancheorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl. De afgelopen maanden zijn de vergoedingspercentages uitgewerkt op basis van onderzoek en landelijke data. Ze staan in een brief op de website van Zorgverzekeraars Nederland. De komende tijd werken ZN en ActiZ de regelingen verder uit voor wat betreft de uitvoering