ZN%20145%20nws.jpg
Eerstelijnszorg 15-03-2022

Zorgverzekeraars partner in speciale leefstijlaanpak voor kinderen

De komende drie jaar krijgen 1.300 Limburgse kinderen met overgewicht via een speciaal op hen gerichte aanpak begeleiding bij een gezondere leefstijl. Zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn, met een aantal andere partijen, initiatiefnemers van de pilot 'Keigezond' die deze maand van start is gegaan.  De genoemde zorgverzekeraars zijn een belangrijke financier binnen deze aanpak.

Ieder jaar neemt het aantal kinderen met overgewicht verder toe. Een zorgelijke ontwikkeling, want overgewicht zorgt voor een groter risico op chronische ziekten. En dat terwijl met name de regio Zuid-Limburg al jaren kampt met een hardnekkige gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland. Een groot aantal organisaties in die regio heeft daarom de krachten gebundeld. Door middel van onder meer het programma Trendbreuk, willen zij deze achterstand inlopen en ieder kind kansrijk laten opgroeien. Met de start van Keigezond wordt opnieuw een belangrijke stap gezet.

Centrale zorgverlener
Leefstijlproblemen van een kind zijn in de praktijk vaak gezinsproblemen; achterliggende sociale problemen staan effectieve leefstijlbegeleiding van een kind in de weg. Nieuw in deze aanpak is daarom een centrale zorgverlener. Dit is een vast aanspreekpunt voor het hele gezin die de zorg en het sociaal domein naadloos met elkaar verbindt. Door nauwe contacten met de gemeente is de centrale zorgverlener ook een belangrijke schakel bij het vinden van de juiste hulp. Wanneer met de inzet van ondersteuning door de gemeente barrières binnen het gezin zijn weggenomen, start de leefstijlcoaching. De centrale zorgverlener en de leefstijlcoach worden vergoed door de betrokken zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Het hele gezin betrekken
Voor een effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen, is het volgens Madelon Johannesma van CZ, belangrijk om hele gezin te betrekken bij de aanpak. "Nu zie je nog dat kinderartsen, diëtisten of fysiotherapeuten hun expertise vooral richten op het kind, maar eigenlijk is vaak sprake van een gezinsprobleem. In de nieuwe aanpak ligt daarom juist meer nadruk op het hele gezin.“ Nils van Herpen van VGZ beaamt dat. “Door de netwerkaanpak creëer je een netwerk om een gezin heen. Er wordt gekeken wat een gezin nodig heeft en hierdoor worden er op de juiste manier de juiste middelen ingezet voor de lange duur. Hiermee hopen we gezondheidsvoordelen te behalen en gezondheidsverschillen te verkleinen.”