TS-20200925-Beeldbank_ZN-6-10b027c6-1f83-4929-b595-a81435739b50.jpg
Zorgverzekering 23-03-2022

Akkoord met VNG over doorontwikkeling Gemeentezorgspiegel

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben overeenstemming bereikt over de financiering en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Dit instrument van Vektis, het business intelligence centrum voor de zorg, biedt meer inzicht in alle zorgdata. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen hierdoor hun beleid en dienstverlening verbeteren. Door het akkoord is de Gemeentezorgspiegel nu voor alle gemeenten kosteloos beschikbaar.

De Gemeentezorgspiegel biedt de mogelijkheid om alle informatie over zorggebruik bij elkaar te brengen, of deze nu vergoed is uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) of de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het instrument biedt bovendien meer inzicht in deze informatie door de optie om zorgdata en gemeentedata te visualiseren.

Ali Rabarison, directeur Inclusieve samenleving VNG: “Gemeenten hebben eerder al met zorgverzekeraars afgesproken om de zorg gezamenlijk verder te gaan verbeteren. Dat kan alleen als de juiste informatie beschikbaar is. Daarom vindt VNG de landelijke uitrol van de Gemeentezorgspiegel belangrijk. Door als gemeenten deel te nemen aan de Gemeentezorgspiegel en data aan te leveren, kunnen zij niet alleen tot op detail informatie over zorggebruik inzien, maar ook inzicht krijgen in relevante verbanden op wijk- en buurtniveau.”

“De Gemeentezorgspiegel biedt uitermate nuttige stuurinformatie over de organisatie en doelmatigheid van verleende zorg”, zegt ZN-directeur Wout Adema, “doordat het de data van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten in hun onderlinge samenhang bij elkaar brengt. Dat geeft inzicht in het zorggebruik vanuit de verschillende zorgsoorten en financieringsbronnen.”

Meerwaarde
Gemeenten zien de Gemeentezorgspiegel als veelbelovend vanwege de relatie met de achterliggende brondata (zorgdeclaraties). Ze zagen het al als een nuttig instrument om het bestuurlijke gesprek te faciliteren. De samenwerking biedt meer mogelijkheden om de Gemeentezorgspiegel breder toepasbaar te maken in de gemeentelijke organisatie. Gemeenten en zorgverzekeraars pakken de doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel gezamenlijk op.

Kosteloos
Op dit moment zijn ruim 60 gemeenten aangesloten bij de Gemeentezorgspiegel. Voorheen moesten gemeenten hiervoor betalen. Door de gezamenlijke financiering is het vanaf heden voor alle gemeenten mogelijk om kosteloos aan te sluiten. Gemeenten kunnen hiervoor direct contact opnemen met Vektis.