geboortezorg echo 2017-33450084-469b-4bc0-b0f2-3d101e8489eb.jpg
Eerstelijnszorg 04-04-2022

Zorgverzekeraars steunen tweesporenbeleid geboortezorg

Om conform de zorgstandaard integrale geboortezorg de beste zorg voor moeder en kind te leveren, is nauwe samenwerking tussen de daarbij betrokken zorgprofessionals vereist. De zorgverzekeraars zijn daarom blij met de beslissing van minister Kuipers (VWS) om de integrale bekostiging waarmee de afgelopen jaren succesvol is geëxperimenteerd regulier te maken.

De geboortezorg staat voor grote uitdagingen, met name op het gebied van capaciteit en perinatale sterfte. In vergelijking met andere landen stierven er tien tot vijftien jaar geleden in Nederland veel meer baby’s rond de geboorte. Na nieuw beleid en betere samenwerking tussen geboortezorgpartijen daalde de babysterfte sterk. De daling is gestopt en de babysterfte neemt nu weer toe (RIVM, Beter weten: Een beter begin). Om deze trend te keren is intensieve samenwerking tussen de daarbij betrokken zorgprofessionals vereist. Integrale bekostiging is daarvan een uitwerking.

De zorgverzekeraars steunen de keuze van de minister om twee bekostigingsmodellen mogelijk te maken, zowel via integrale bekostiging als monodisciplinair. Benadrukt moet worden dat de laatste blijft bestaan. Waar deze de integrale samenwerking versterkt, wordt de monodisciplinaire bekostiging door de zorgverzekeraars ook verder doorontwikkeld. Zo zijn de zorgverzekeraars nauw betrokken bij de implementatie van de CTG en centering pregnancy binnen de monodisciplinaire bekostiging.