Vacature-6f743d29-6b2f-484a-9752-7e98b6f7ca28.jpg
Langdurige zorg 11-04-2022

Vacature beleidsadviseur Langdurige Zorg met strategische focus

Zorgverzekeraars Nederland heeft een vacature voor een beleidsadviseur Langdurige Zorg met strategische focus.

De beleidsadviseur Langdurige Zorg behartigt de belangen van de zorgkantoren, onze leden. De zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Samen met hen werkt ZN vanuit een strategische lange termijnvisie aan toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg. Binnen ZN is de nieuwe beleidsadviseur daarbij een belangrijke linking pin tussen alle belanghebbenden in het veld en is de cliënt/verzekerde de centrale persoon waarin we elkaar vinden. Dit betekent laveren tussen visionair bezig zijn en praktische beleidsimplementatie.

De beleidsadviseur volgt proactief de ontwikkelingen binnen de eigen beleidsterreinen en anticipeert daar op. Hij of zij werkt op het knooppunt van het overleg met de leden (de zorgkantoren) en met de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsgroepen, patiënten, consumenten en overheid.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze website. Solliciteren kan tot uiterlijk 6 mei aanstaande.